Kuldse Karika põhivõistluse reglement

KULDSE KARIKA PÕHIVÕISTLUSE REGLEMENT

FESTIVALI TOIMUMISE AJAD

2024 aastal ootame teid meile külla järgmistel aegadel:

16 – 17. märts Kuldse Karika Tartu eelvoor (Vanemuise kontserdimaja, Tartu)
24. märts Kuldse Karika Pärnu eelvoor (Pärnu kontserdimaja, Pärnu)
5.-6. aprill Tallinna eelvoor (Alexela Kontserdimaja, Tallinn)
20.- 21. aprill Grand Finale (Tartu, TÜ spordihoone)

REGISTREERIMINE

Saada registreerimissoov aadressile: registreerimine@kuldnekarikas.ee

KATEGOORIAD GRUPITANTSUDELE (eelvoor + finaal)

SHOW DANCE

  • Efektsed lavatantsunumbrid, kus võib segada erinevaid tantsustiile ning luua eri žanrite ja tehnikate põhjal oma individuaalne tantsukeel. Showtantsu kategooria tantsud on üldjuhul hoogsad ja meelelahutusliku iseloomuga ning sisaldavad kõige laiemas mõttes showd, pakkudes publikule visuaalset ja kunstilist naudingut.
  • Muusika kasutuse osas piiranguid ei ole. 
  • Numbril võib olla läbiv süžee ja teema, kuid etteaste võib pakkuda ka lihtsalt tantsulise elamuse. Igal juhul peaks tantsunumber moodustama nauditava terviku. 
 • Olulised on idee, sünkroonsus, tantsutehnika, joonised, tantsu dünaamika, esituse emotsioon ja kostüüm.

CHARACTER DANCE

  • Selle kategooria alla kuuluvad erinevad estraaditantsud, flamenko, rock’n’roll, muusikali-tüüpi ehk broadway tantsunumbrid, stepptants, erinevad latiino-töötlused, eksootilised tantsustiilid ning stiliseeritud rahvuslike temaatikatega tantsud. Oluline on kasutada vastava stiili sammustikku ja muid iseloomulikke tunnuseid.
  • Muusika eristub showtantsudest, kuna pigem kasutatakse iga stiili spetsiifilist muusikat, mitte kaasaegset popmuusikat. 
 • Tähtis on tantsijate tehniline tase, lavastus ning joonised, sünkroonsus, efektsus, väljapeetus, stiilitunnetus, emotsioon.

NB! Laste vanuseastmes on ühendatud Show ja Character Dance kategooriad.

HIP HOP DANCE

  • Hip hop dance kategooriasse sobivad hip hop stiilis efektsed tantsunumbrid, kus on eriline tähelepanu tänavatantsu tehnikal.
  • Olulised on sünkroonsus, tänavatantsu tunnetus, rütmitaju, fikseeringud, jooniste muutused ning efektsus.
  • Hip hop kategoorias ei kasutata rekvisiite ning tähtis ei ole konkreetne teemaliin, vaid demonstreeritakse tantsijate tehnilist taset, tunnetust ja emotsiooni tänavatantsu formaadis.
 • Oluline on baastehnika ,,bounce”, teiste tehnikate (nt waving, popping, threading, litefeet jms), musikaalsuse ning kvaliteetide mitmekülgne kasutamine. Hip hop alastiilide kasutamise korral on oluline nendele stiilidele omase tehnika korrektne kasutus. Grupitasandil on samuti oluline sünkroonsus, sujuvad ning läbimõeldud (õigustatud) jooniste muutused ning efektsus. 

STREET FUSION

  • Siia kategooriasse kuuluvad erinevate tänavatantsu stiilide tantsud nagu näiteks hip hop, house, vouge, breik, ragga jt. Tantsul võib olla teema või lihtsalt kombineeritud erinevaid tänavatantsu stiile. Jutustuse edasiandmiseks on lubatud kasutada rekvisiite, vahendeid ning temaatilisi kostüüme. 
  • Street fusion kategoorias on võimalik lisaks tänavatantsu stiilidele juurde segada mõjutusi ja sammustikke teistest stiilidest. Domineerima, ⅔ koreograafiast, peab olema mõni tänavatantsu stiil.
 • Akrobaatilised elemendid on lubatud aga ei tohiks domineerida.

NB! Laste vanuseastmes on ühendatud Hip Hop ja Street Fusion kategooriad.

LYRICAL DANCE

  • Lyrical dance kategoorias kombineeritakse balleti, jazz, akrobaatika ja kaasaegse tantsu tehnikaid.
  • Kompositsioonis on tähtsal kohal tasakaalu, painduvuse ja kehakontrolli abil muusika sõnade või meloodia interpreteerimine.
  • Tantsul võib olla nii konkreetne süžee kui võib numbriga demonstreerida lihtsalt tantsijate tehnilist taset ja emotsionaalsust ning pakkuda esteetilist naudingut.
  • Tähtis on tantsijate kehakool, emotsiooni edasiandmine, tehniliste elementide soorituse kvaliteet ning raskusaste.
  • Dekoratsioonid ja rekvisiidid on lubatud. 
 • Akrobaatiliste elementide kasutamisel on oluline sidusus koreograafiaga/improvisatsiooniga, st elemendi kasutus on õigustatud ning kasutuse tagamõtteks ei ole ainult oskuste näitamine. 

CONTEMPORARY DANCE

  • Tantsukategooria, kus on domineeriv kaasagne tantsutehnika ja moderntantsu kehatöö. Lisaks on lubatud tänavatantsu tehnikate kasutus/mõjutus. 
  • Koreograafias peavad olema esindatud erinevate kvaliteetide, klassikalise tehnika, põrandatehnika ja musikaalsuse laiahaardeline kasutus. 
  • Tantsul peab olema teema või idee. Dekoratsioonid ja rekvisiidid on lubatud. 
 • Klassikalise tantsu sammustik ja akrobaatilised elemendid on lubatud, kuid ei tohi domineerida.

CREATIVE DANCE

  • Creative dance kategooriasse kuuluvad numbrid, mille fookuses on tantsija kehatunnetus ja idee edasiandmine uuendusliku koreograafia abil.
  • Olulisel kohal on vabadus ja eksperimenteerimine, unikaalne tantsukeel ja teemade uudne käsitlus. Tantsude loomisel kasutatakse tihti improvisatsiooni ja loovtantsu meetodeid. 
 • Sellesse kategooriasse kuuluvad nt nüüdis-, loov- ja vabatantsud.

NB! Laste vanuseastmes on korraldajal õigus ühendada Contemporary ja Creative Dance kategooriad.

ERIKATEGOORIAD (eelvoor + finaal)

MUDILASTE TANTSUD
(Kids Dance)

  • Mudilaste tantsude kategoorias ei ole tantsudel eri stiile – kõik tantsud võistlevad koos.
 • Mudilaste kategoorias ei valita võitjaid selle tavapärases mõttes. Žürii valib eelvoorudest finaali läbilõike silmapaistvamatest tantsudest, mis saavad kõik finaalis autasustatud.

TÄISKASVANUD II
(Adults II)

  • Täiskasvanud tantsijad vanuses 30+ aastat.
  • Täiskasvanud II kategoorias ei ole tantsudel eri stiile – kõik tantsud võistlevad koos.
  • Võistlevate tantsude puhul hinnatakse lisaks tantsu kompositsioonile ja koreograafiale ka tantsijate tehnilist võimekust ja sooritust.
 • Finaali pääsenud parimate tantsude seast valitakse võitjad.

IGAVESTI NOORED
(Forever Young)

  • Täiskasvanud HOBItantsijad vanuses 30+ aastat.
  • Igavesti Noored kategoorias ei ole tantsudel eri stiile, st et tantsude stiili määratlema ei pea ja lubatud on kõik, mis meele rõõmsaks teeb ja puusa nõksuma paneb.
  • Igavesti Noorte kategooriasse on väga oodatud kõikvõimalikud täiskasvanud hobitantsijatest moodustatud tantsurühmad, nt erinevate ettevõtete töökollektiivid, tantsijate lapsevanematest moodustatud rühmad jne.
 • Igavesti Noorte kategoorias ei valita võitjaid selle tavapärases mõttes. Žürii valib eelvoorudest finaali läbilõike silmapaistvamatest tantsudest, mis saavad kõik finaalis autasustatud.

PRODUKTSIOON – ainult finaalis (registreerimine algab pärast eelvoore)
(Production)

  • Production ehk produktsiooni kategooria on hea väljund mitme grupi ühisprojektideks, tantsukoolide või stuudiote sündmusteks kokku pandud etenduste lühiversioonide esitamiseks või eriprojektideks.
  • Produktsiooni puhul ei ole ei vanuselist piiri. Tantsus peab olema 25+ tantsijat.
  • Lubatud on kõik stiilid, rekvisiidid, eriefektid. See on kategooria, kus saab oma fantaasial lennata lasta ning tuua vaatajateni mini tantsuetendus.
 • Tants peab kestma vahemikus 4-8 minutit.

VANUSEASTMED

  • Mudilased – kuni 7-aastased tantsijad (lasteaias käivad lapsed)
  • Lapsed – 8 -10-aastased tantsijad
  • Noored I – 11-13-aastased tantsijad
  • Noored II – 14-16-aastased tantsijad
  • Täiskasvanud – 17-aastased ja vanemad tantsijad
 • Igavesti Noored ja Täiskasvanud II – täiskasvanud tantsijad alates 30. eluaastast

Vanust arvestatakse tantsija vanuse järgi FINAALI esimese päeva toimumise ajal. Kui tantsijal on sünnipäev võistluste päeval ja uus vanus tähendaks vanusekategooria vahetust, võib ta kingituseks ise valida, kas osaleb veel nooremas või juba vanemas vanuseastmes 

Vanuseastmetes lubatud erandid:

  • 5 kuni 10 tantsijat grupis – tantsus võib osaleda 1 vanuseastmest vanem tantsija.
  • 11 kuni 20 tantsijat grupis – tantsus võib osaleda 2 vanuseastmest vanemat tantsijat.
  • Üle 21 tantsija grupis – tantsus võib osaleda 3 vanuseastmest vanemat tantsijat.
 • Vanuseastmest nooremate tantsijate arv tantsus ei ole piiratud.

Lubatud on võistelda samas kategoorias mitme tantsuga. Küll aga peab arvestama võimalusega, et vähese osavõtu puhul võib ühe stuudio mitme tantsu vahele jääda väike vahe. 

HINNAKIRI

Kuldne Karikas – grupitantsud:


Eelvoorud: Esimene start 20 €, iga järgnev 10 € 

Finaal: Iga start 5 € 

Kuldne Karikas – soolod:

Kuldse karika mix (Grand Finale) 20 € start – vanusegruppidele: Lapsed, Noored I, Noored II, Täiskasvanud

Hiliste registreerijate ja muudatuste hinnakiri:

Tantsu registreerimine pärast eelregistreerimist lisatasu – 75 €  tants + tantsijate stardimaksud

TANTSUFESTIVALI KULDNE KARIKAS REEGLID

  1. Kohtunikel on õigus muuta tantsu kategooriat, kui tants on registreeritud kohtunike hinnangul valesse kategooriasse. 
  1. Rekvisiitide kasutamine on lubatud.
    1. Rekvisiidid ei tohi kahjustada tantsupõrandat.
   1. Rekvisiitide lavale toomine ja maha viimine peab olema kiire ja kompaktne. 
  1. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite ja kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
  1. Lava peab pärast tantsunumbrit jääma sama puhtaks kui see oli enne lavale astumist.
   1. Esitusjärgse koristuse aeg on maksimaalselt 30 sekundit. Seda reeglit eirates võtab tehniline kohtunik tantsult 3 punkti maha. 
  1. Lavale ei ole lubatud tulla välisjalanõudes.
  1. Muusika puhul palume otsida eakohase sisu ja kõnepruugiga laule. Vulgaarsed väljendid ja solvava või viha õhutava iseloomuga sõnumid ning temaatika ei ole lubatud (soovitame otsida lugude clean või instrumentalversioone). 
   1. Seda reeglit eirates annab tehniline kohtunik tantsule hoiatuse. Kui tants pääseb finaali edasi ning hoiatusest sõltumata rikub see endiselt nõuet, siis saab tants disklahvi. 
  1. Tantsus tantsivate tantsijate arv peab vastama tantsu registreeritud tantsijate arvule. Kui tehniline kohtunik märkab selle reegli rikkumist, esitab korraldaja kõrgema osavõtutasuga (kirjas hinnakirjas) arve puuduolevate tantsija(te) eest. 
  1. Tantsijana käsitletakse kõiki inimesi, kes viibivad tantsu esitamise ajal laval. 
  1. Korraldajatel on õigus grupp, mille tantsijad või poolehoidjad näitavad lugupidamatust teiste tantsijate või korraldusmeeskonna vastu, festivalilt eemaldada ning mitte lubada edasistesse voorudesse.
  1. Festivalil osalemise aluseks on õigeaegselt tasutud osalustasud. Hilistele registreerijatele ja muudatustele kehtib eraldi hinnakiri.
  1. Registreeritud tantsu või soolo/duo/trio mitteosalemisest tuleb korraldajatele teada anda esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 päeva enne antud kategooria algust. Antud reegli rikkumisel kohaldatakse klubile hinnakirjas määratud trahv. 
  1. Grupi või tantsija festivalil mitteosalemise puhul (olenemata mitteosalemise põhjusest) osalustasusid ei tagastata.
  1. Korraldajatel on õigus vajadusel kategooriaid, poiste-tüdrukute arvestust ja vanusegruppe kokku liita.
  1. Eri kategooriatesse saab registreeruda piiratud arv tantsijaid ja tantse, valik toimub registreerumisjärjekorra alusel. Registreerunuks loetakse grupp, kes on esitanud vajalikud andmed, tasunud osalustasu ning saanud korraldajatelt kinnituse registreeringu kohta.
  1. Finaali pääsenud tantsu koreograafia ja lavastus ei tohi erineda rohkem kui ⅓ eelvooru esitusest.
  1. Tantsufestivalil Kuldne Karikas on lubatud VAID omalooming. Plagiaadi puhul eemaldatakse tants võistluselt. 
  1. Osaleda tohib ainult koreograafiatega, mis ei ole osalenud varem Kuldse Karika põhivõistlusel.
  1. Korraldajatel on õigus kasutada festivalil tehtud foto- ja videosalvestusi oma äranägemise järgi nii näituste, reklaammaterjalide, meediakajastuse kui ka muu illustratiivse materjali tarbeks.
  1. Iga grupp vastutab oma garderoobi korrashoiu eest ning on kohustatud rikutud vara kompenseerima vastavalt võistluskoha poolt esitatud arvele. Kõiki võistluspaiku tuleb kasutada heaperemehlikult ning jätta lahkudes sama heasse seisukorda kui ruumid olid saabudes. Ruumi üle andes peab kogu prügi olema kogutud prügikottidesse.
 1. Kuldse Karika finaalis osalevatele soolode-duode-triode performance’tele Street Dance Show, Lyrical Dance ning Show Dance kategooriates toimub videoeelvoor. Video võib laadida ülesse Youtube’ või muu videoteenust pakkuvasse keskkonda. Registreerimisankeeti tuleb kirjutada link, kust pääseb ligi tantsu videole. Videos tuleb esitada number juba võistlustel kasutatavas kostüümis ja rekvisiitidega. Video peab olema üles võetud ühe kaadrina. Saadetud videode alusel valivad kohtunikud välja parimad, kes pääsevad võistlema finaali.

TEHNILISED NÕUDED TANTSUDE MUUSIKALE

Kõigi grupitantsude maksimaalne pikkus on 4 minutit, soovitav 3 minutit, soolo-,  duo- ja trioetteastete maksimaalne pikkus on 2.15. Produktsioon on maksimaalselt 8 minutit ning minimaalselt 4 minutit. Kui tants ületab reglemendis toodud maksimaalset pikkust, kaotab tants kolm punkti.

Muusika tuleb üles laadida hiljemalt 5 päeva enne eelvooru.

https://forms.gle/q8w6z26chKb7CsxQA

  • Faili formaadiks on .mp3
 • Faili nimeks panna tantsu nimi, kategooria ja stuudio (nt “Lõbusad tantsujalad.showtants.Tantsijate Tantsustuudio.mp3”)

HINDAMINE

Kohtunikeks on Eestis ja/või rahvusvaheliselt tunnustatud koreograafid, tantsuõpetajad ja erinevatel võistlustel hinnanud kohtunikud. Eelvoorudes hindavad tantse lisaks põhižüriile praktikutest žüriiliikmed.

Iga kategooria parimatel on võimalus võistelda Kuldse Karika suurejoonelises finaalis!

Grupitantsude hindamine toimub 7-palli süsteemis. Kohtunikud hindavad tantse kolmes aspektis:

  • koreograafia ja lavastus
  • tantsutehnika ja esituse kvaliteet
  • üldine lavaline esteetika, koreograafia ja kostüümi eakohasus, emotsioon ja lavaline kohalolu

Lisaks jälgib tantse tehniline kohtunik, kes vaatab tantsu sobivust reglemendiga. Tehniline kohtunik vaatab järgmisi aspekte:

  • tantsu vastavus kategooriaga (finaali pääsemise puhul teeb vajadusel ettepaneku kategooria muutmiseks) 
  • kontrollib laval tantsivate tantsijate arvu ja vanuseastme vastavust registreeritule 
  • muusika pikkuse vastavust reglemendile (eksimuse korral -3 punkti tulemusest) 
  • tantsu ega muusikas ei esine viha õhutamist, liigutusi ja kõrvuhäirivaid ebatsensuurseid sõnu ning väljendeid (eksimuse korral tehakse tantsule hoiatus, mis kohustab juhendajat finaali pääsemise puhul tegema vastavaid muudatusi)
  • esitusjärgse koristusaja 30 sekundi piirdesse jäämist (eksimuse korral -3 punkti tulemusest) 
 • põranda puhtaks ning terveks jäämist (eksimuse korral -3 punkti tulemusest) 

Mudilaste tantsude ja Igavesti Noorte puhul ei hinda kohtunikud punktidega, vaid valivad igast eelvoorust välja oma kolm parimat, keda soovivad näha finaalis. Kõiki finaali pääsenud Mudilaste tantse premeeritakse Suhkrukarikaga ning Igavesti Noori Teemantkarikaga. 

Suurejoonelises finaalis soolode ja duode eelvoorudes hinnatakse „äramärkimise süsteemis“ (edasisaamist väärivaks saab märkida kuni pooled eelvoorus osalevad tantsijad), finaalides hinnatakse tantsijate esitust 10-palli süsteemis.

NB! Möödunud aasta Grand Prix’ võitjal on võimalus kasutada nn “musta hobust” ehk viia finaali üks enda tantsudest, mis muidu finaalis ei osale. Sama võimalust võivad kasutada ka kohtunikud, et lubada isiklikult üks eelvoorus osalenud tants, mis kõigi kohtunike punktide järgi küll finaali ei pääsenud, kuid tema silmis peitub selles siiski erilisus ja potentsiaal.

AUTASUSTAMINE

Autasustamisel avalikustakse eelvoorudes osalenud grupitantsude iga kategooria 3 parimat ja soolode/duode/triode kategooriates 6 parimat. Hindamislehtede koondprotokoll pannakse ülesse Kuldse Karika kodulehele.

Lisaks iga kategooria kolme parima autasustamisele karikatega antakse üle suur rändkarikas – Grand Prix’ ehk Kuldne Karikas, mille saab aastaks koju viia grupp, kelle tants kohtunikke kogu festivali jooksul kõige enam vaimustas. Grand Prix valitakse Päeva Pärlite seast finaalvõistluse kolmandal päeval rahvahääletusel.

Hea tava on, et tantsijad on autasustamisel kas esinemiskostüümis või oma klubi sümboolikaga ühtses vormis. Kui kogu grupp ei saa jääda autasustamisele, on grupi juhendaja kohustus delegeerida autasustamisel karika/diplomi/medali vastuvõtmine klubi esindajale