Spotlight Challenge 2023/2024

SPOTLIGHT CHALLENGE 2023/2024

AJAKAVA

VÕISTLUSE TOIMUMISE AEG

3.- 4. veebruar 2024 – Viimsi Artiumis (Registreerumine on avatud!)

Mini Staar Lapsed Noored I Noored II Täiskasvanud
Korraldaja muusika Soolo Duo/Trio Soolo Duo/Trio Soolo Duo/Trio Soolo Duo/Trio Soolo Duo/Trio
POP DANCE JAH EI JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH
HIP HOP DANCE JAH EI JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH
LYRICAL DANCE JAH EI JAH EI JAH EI JAH EI JAH EI
CONTEMPORARY DANCE EI EI EI EI JAH EI JAH EI JAH EI
RHYTHMIC DANCE JAH EI JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH
Mini Staar Lapsed Noored I Noored II Täiskasvanud
Osaleja muusika Soolo Duo/Trio Soolo Duo/Trio Soolo Duo/Trio Soolo Duo/Trio Soolo Duo/Trio
STREET DANCE SHOW Performance EI EI JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH
LYRICAL DANCE Performance JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH
CONTEMPORARY DANCE Performance EI EI JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH
SHOW DANCE Performance JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH
CHARACTER DANCE Performance JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH JAH
Osaleja muusika (kuni 4 min) Small Group (kuni 10 inimest grupis)
STREET DANCE SHOW JAH
LYRICAL DANCE JAH
CONTEMPORARY DANCE JAH
SHOW/CHARACTER DANCE JAH

REGISTREERIMINE

Registreerimissoovist anna meile teada meili teel registreerimine@kuldnekarikas.ee ning kindlasti lisa juurde ka tantsukooli või stuudio nimi. Seejärel saadame teile registreerimisankeedi, kuhu saate sisestada juba täpsemalt tantsud, autorid ja tantsijad. Esmase registreerimise meili saatmise tähtaeg on 12. jaanuar 2024 kell 23:59 ja registreerimisankeetide lõpliku täitmise tähtaeg on 19. jaanuar 2024 kell 23.59

KATEGOORIAD SOOLODELE-DUODELE 

Ühise korraldaja muusika järgi

POP DANCE
Soolo, duo/trio

  • Muusikaks populaarsed raadio- ja klubimuusika hitid. Muusika tempo vahemik 120-130 bpm. Muusika on kõigile võistlejatele ühine ning varieerub eri voorudes.
  • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel 1 minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
  • Hinnatakse tantsijate tehnilist taset, liigutuste eakohasust ja mitmekesisust, rütmitunnetust, musikaalsust, vastupidavust, esineja artistlikkust ja esteetilisust.
  • Akrobaatilised elemendid on lubatud, kuid ei tohiks domineerida!
 • Mudilaste POP soolo puhul kasutatakse kategooria nimetusena Mini Staar.

HIP HOP DANCE
Soolo, duo/trio

  • Muusikaks hip hop rütmiga muusika ning street stiiliks sobivad muusika töötlused. Tempo vahemik 100-110 bpm. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
  • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel 1 minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
  • Hinnatakse tantsijate stiilitunnetust, hip hop tehnikate valdamist, musikaalsust, liikumise mitmekesisust ning terviklikkust, vastupidavust, esineja artistlikkust ja esteetilisust.
  • Akrobaatilised ja breiktantsu elemendid (salto, flack, windmill jm) ei ole turvalisuse huvides lubatud suure grupi minuti jooksul, kuid on lubatud keskmises, väikese grupi vooru ajal.
 • Mini Staaride puhul kasutatakse veidi aeglasemat ja lastepärasemat muusikat

LYRICAL DANCE
Soolo

  • Muusikaks lüürilised ballaadid ning meloodiline jazz. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
  • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel 1 minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
  • Improvisatsioonilise soolo antud kategoorias saab tantsija demonstreerida oma tantsutehnilist võimekust ja emotsionaalsust. Fookuses on jazztantsule ja klassikalisele tantsule iseloomulikud kehatöö, hüpped ja pöörded ning käte ja jalgade hoitus. Tähtis on kiire kohanemine eri muusika ja meeleoludega, variatiivsus, terviklikkus ning musikaalsus.
 • Akrobaatilised elemendid on lubatud, aga need ei tohiks kindlasti domineerida.

CONTEMPORARY DANCE
Soolo (alates Noored I vanuseastmest)

  • Muusikaks eksperimentaalsed ja põnevate rütmidega muusikapalad. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
  • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel 1 minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
  • Improvisatsioonilise soolo antud kategoorias saab tantsija demonstreerida oma tantsutehnilist võimekust ja emotsionaalsust. Kategoorias oodatakse erinevate kaasaegse tantsu tehnikate, k.a põrandatehnikate kasutamist. Oluline on tantsija oma tantsukeele ja omapära demonstreerimine. Rõhk on tantsija kehakontrollil, liikumise variatiivsusel ja musikaalsusel ning terviklikkusel.
 • Akrobaatilised elemendid (hundiratas, sild vms) ei ole soovitatud. Tehniliste elementide kasutamine ei tohiks olla ülekaalus ning oluline on näidata, kuidas on võimalik elemente liikumise sisse põimida. 

RHYTHMIC DANCE
Soolo, duo/trio

  • Muusikaks on tempokam klubimuusika. Tempo vahemik on 140 – 145 lööki minutis. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
  • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel 1 minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
  • Kategooria ühendab võimlemise ja sportaeroobika elemendid.
   Tantsijal tuleb demonstreerida mitmekülgset liikumist, rütmi ja dünaamika vaheldumist, võimlemiselemente ning ruumikasutusoskust. Oluline on oma keha, energia ja jõu valitsemine, kuna liikumised vahelduvad väga kiiresti. Muusika kiire tempo tõttu on eriti oluline liigutuste viimistletus ja puhtus, baastehnika valdamine (pöiatöö, hüpped, pöörded jne) on eduka esituse aluseks.
 • Akrobaatilised elemendid on lubatud vaid keskmises väikeses voorus.

KATEGOORIAD SOOLODELE-DUODELE
Performance ehk oma muusika järgi süžeega tantsud

STREET DANCE SHOW Performance
Solo performance, duo/trio performance

  • Tantsitakse oma valitud muusika järgi, tegemist on ühele (soolo) või kahele/kolmele (duo-trio) tantsijale loodud konkreetse süžeega lühikese kavaga.
  • Esitlusel peab olema nimi, teema ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu ei ole improvisatsiooni kategooriaga.
  • Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar/kolmik).
  • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
  • Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite ja kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud. Lava peab jääma tantsunumbri lõppedes sama puhtaks, kui see oli enne esitust. Rekvisiitide lavale toomine ning lava puhastamine peab olema kiire ja kompaktne. Soovi korral on lubatud kasutada transportimisel või puhastamisel abijõude.
  • Hinnatakse kava ideed ja terviklikkust, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, street tantsustiilide tehnikate ja tunnetuse valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes/triodes ka sünkroonsust ning lavastuslikku mitmekülgsust nt omavaheliste liikumiste, jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, saltosid, flacke ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga.

LYRICAL DANCE Performance
Solo performance, duo/trio performance

  • Tantsitakse oma valitud muusika järgi. Tähtsal kohal on klassikalise balletti, jazzi ja moderntantsu tehnika. 
  • Esitlusel peab olema nimi ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu pole improvisatsiooni kategooriaga.
  • Tantsu muusika on lüürilist laadi.
  • Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar). Võistelda saab nii soolo kui duoga.
  • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
  • Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite, kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
  • Hinnatakse tantsu ideed, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, jazzi tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, jalatõsteid, spagaate, hüppeid ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga.

CONTEMPORARY DANCE Performance
Solo performance, duo/trio performance

  • Tantsitakse oma valitud muusika järgi. Kategoorias oodatakse erinevate kaasaegse tantsu tehnikate kasutamist. Oluline on tantsija oma tantsukeele ja omapära demonstreerimine.
  • Esitlusel peab olema nimi ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu pole improvisatsiooni kategooriaga.
  • Tantsu muusika on lüürilist laadi.
  • Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar). Võistelda saab nii soolo kui duoga.
  • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
  • Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite, kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
  • Hinnatakse tantsu ideed ja terviklikkust, koreograafia omanäolisust, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, kehahoidu, liikumise mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, jalatõsteid, spagaate, hüppeid ja teisi elemente, kui need sobivad kokku tantsu koreograafiaga.

SHOW DANCE Performance
Solo performance, duo/trio performance

  • Tantsitakse oma valitud muusika järgi. Tähtsal kohal on show kvaliteet, hoogne, tehniline ja puhas esitus. 
  • Esitlusel peab olema nimi ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu pole improvisatsiooni kategooriaga.
  • Tähtis on stiilipuhas esitus ja loo jutustamine.
  • Tantsu muusikaks kasutatakse valitud stiili spetsiifilist muusikat, vm temaatilist muusikalist lahendust. 
  • Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar). Võistelda saab nii soolo, duo kui ka trioga. 
  • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
  • Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite, kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
  • Hinnatakse tantsu ideed ja terviklikkust, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, tantsutehnikate valdamist, musikaalsust ja rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, jalatõsteid, spagaate, hüppeid ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga, kuid need ei tohiks domineerida.

CHARACTER DANCE Performance
Solo performance, duo/trio performance

  • Selle kategooria alla kuuluvad erinevad estraaditantsud, flamenko, rock’n’roll, muusikali-tüüpi ehk broadway tantsud, stepptants, erinevad latiino-töötlused, eksootilised tantsustiilid ning stiliseeritud rahvuslike temaatikatega tantsud. Oluline on kasutada vastava stiili sammustikku ja muid iseloomulikke tunnuseid.
  • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
  • Muusika eristub showtantsudest, kuna pigem kasutatakse iga stiili spetsiifilist muusikat, mitte kaasaegset popmuusikat. Kasutatakse nt muusikalide soundtrack-e.
  • Tähtis on tantsijate tehniline tase, lavastus, efektsus, väljapeetus, stiilitunnetus, emotsioon ja kindla karakteri edasiandmine.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, jalatõsteid, spagaate, hüppeid ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga, kuid need ei tohiks domineerida.

VANUSEASTMED

Mini Staar – kuni 7-aastased tantsijad
Lapsed – 8 -10-aastased tantsijad
Noored I – 11-13-aastased tantsijad
Noored II – 14-16-aastased tantsijad
Täiskasvanud – 17-aastased ja vanemad tantsijad

Vanust arvestatakse tantsija vanuse järgi võistluse toimumise esimesel päeva. Kui tantsijal on sünnipäev võistluste päeval ja uus vanus tähendaks vanusekategooria vahetust, võib ta kingituseks ise valida, kas osaleb veel nooremas või juba vanemas vanuseastmes. 

Duo/trio vanuseastet arvestatakse vanima tantsija järgi.

HINNAKIRI

OSALUSTASUD
25 € iga performance soolo/duo/trio
20 € esimene impro soolo/duo/trio, 10 € iga järgmine impro soolo/duo/trio
20 € esimene small group etteaste, 10 € iga järgmine small group etteaste

PILETID
Spotlight Challenge-i võistlustel ei ole eraldi „saatja pileteid“, tasuta sissepääs on määratud vaid tantsijatega kaasa tulevatele tantsuõpetajatele, õpetajate nimekiri esitada koos registreerimisega.

ERANDID ja SANKTSIOONID
Tantsija stardist õigeaegselt maha võtmata jätmine – trahv 10 €
Muusika esitamine ettenähtud ajast hiljem – trahv 10 €/laul
Tantsija nime muutus registreeringus pärast registreerimise lõppu – 5 €
Uus registreering pärast registreerimistähtaja lõppu – 30 €
Inventari lõhkumine, lava määrimine, kasutatud ruumide üleandmine mittesobivas seisukorras – kulude kompenseerimise arve saadetakse koolile vastavalt parandamise/koristuse kuludele.

ERIVÕISTLUSE SPOTLIGHT CHALLENGE ÜLDISED REEGLID

  1. Tantsufestivali põhieesmärk on pakkuda positiivseid tantsuelamusi ning see saab toimida kui nii meeskond, tantsijad, tantsuõpetajad kui ka poolehoidjad jälgivad vastastikuse austuse ja viisaka suhtlemismaneeri põhimõtteid.
  1. Iga grupi juht vastutab oma tantsijate käitumise eest kogu festivali territooriumil ning ka puhtuse hoidmise eest garderoobides. Nii tahtliku rikkumise kui hooletuse tõttu tekkinud kahju kompenseerib stuudio või tantsukool vastavalt võistluskoha poolt esitatud arvele. Kõiki võistluspaiku tuleb kasutada heaperemehelikult ning jätta lahkudes sama heasse seisukorda kui ruumid olid saabudes. Ruumi üle andes peab kogu prügi olema kogutud liigiti prügikottidesse.
  1. Lavale ei ole lubatud tulla välisjalanõudes
  1. Muusika puhul palume otsida eakohase sisu ja kõnepruugiga laule. Vulgaarsed väljendid ja solvava või viha õhutava iseloomuga sõnumid ning temaatika ei ole lubatud (soovitame otsida lugude clean või instrumental versioone). Antud punkti vastu eksijate puhul on kohtunikel õigus oma hindeid alandada või number hindamata jätta.
  1. Korraldajatel on õigus grupp, mille tantsijad või lapsevanemad näitavad lugupidamatust teiste tantsijate ja korraldusmeeskonna vastu, festivalilt eemaldada ning mitte lubada neid festivali järgmistele sündmustele.
  1. Festivalil osalemise aluseks on õigeaegselt tasutud osalustasud. Hilistele registreerijatele ja muudatustele kehtib eraldi hinnakiri.
  1. Registreeritud tants või soolo/duo mitteosalemisest tuleb korraldajatele teada anda esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 60 minutit enne antud kategooria algust. Antud reegli rikkumisel kohaldatakse klubile hinnakirjas määratud trahv.
  1. Grupi või tantsija festivalil mitteosalemise puhul (olenemata mitteosalemise põhjusest) osalustasusid ei tagastata
  1. Korraldajatel on õigus vajadusel kategooriaid, poiste-tüdrukute arvestust ja vanusegruppe kokku liita.
  1. Eri kategooriatesse saab registreeruda piiratud arv tantsijaid ja kavasid, valik toimub registreerumisjärjekorra alusel. Registreerunuks loetakse grupp, kes on esitanud vajalikud andmed, tasunud osalustasu ning saanud korraldajatelt kinnituse registreeringu kohta.
  1. Korraldajatel on õigus kasutada festivalil tehtud foto- ja videosalvestusi oma äranägemise järgi nii näituste, reklaammaterjalide, meediakajastuse kui ka muu illustratiivse materjali tarbeks.
 1. Tantsijana käsitletakse kõiki inimesi, kes viibivad tantsu esitamise ajal laval. 

TEHNILISED NÕUDED TANTSUDE MUUSIKALE

Soolo-,  duo- ja trioetteastete maksimaalne pikkus on 2.15. Small Group etteaste maksimaalne pikkus on 4.00. Kui tants ületab reglemendis toodud maksimaalset pikkust, kaotab tants kolm punkti.

Muusika palume üles laadida: https://forms.gle/JqjnMzqwEnmJGQbv7

Faili formaadiks on mp3

  1. Faili nimeks panna tantsu nimi, kategooria ja stuudio (nt “Lõbusad tantsujalad.showtants.Tantsijate Tantsustuudio.mp3”)
 1. Muusika üles laadimise tähtaeg on 19. jaanuar 2024.

HINDAMINE

Kohtunikeks on Eestis ja/või rahvusvaheliselt tunnustatud koreograafid, tantsuõpetajad ja erinevatel võistlustel hinnanud kohtunikud.

Autasustamisel avalikustatakse iga kategooria 6 parimat, hindamislehtede koondprotokoll pannakse üles Kuldse Karika kodulehele.

Soolode, duode ja triode tantsijate esikolmikut autasustatakse medalitega. Small Group’i esikolmikut karikatega.

AUTASUSTAMINE

On hea tava, et tantsijad on autasustamisel kas esinemiskostüümis või oma kooli sümboolikaga ühtses vormis.

Kui kogu grupp ei saa jääda autasustamisele, on grupi juhendaja kohustus delegeerida autasustamisel karika/diplomi/medali vastuvõtmine kooli esindajale.