Kuldse Karika Suvefestival 2021

KATEGOORIAD GRUPITANTSUDELE

VÕISTLUSPROGRAMM:

SHOW- JA KARAKTERTANTS

 • Efektsed lavatantsunumbrid, kus võib segada erinevaid tantsustiile ning luua eri žanrite ja tehnikate põhjal oma individuaalne tantsukeel. Showtantsu kategooria tantsud on üldjuhul hoogsad ja meelelahutusliku iseloomuga ning sisaldavad kõige laiemas mõttes showd, pakkudes publikule visuaalset ja kunstilist naudingut. Oodatud on ka estraaditantsud, flamenko, rock’n’roll, muusikali-tüüpi ehk broadway tantsunumbrid, stepptants, erinevad latiino-töötlused, eksootilised tantsustiilid ning stiliseeritud rahvuslike temaatikatega tantsud.
 • Muusika kasutuse osas piiranguid ei ole. 
 • Numbril võib olla läbiv süžee ja teema, kuid etteaste võib pakkuda ka lihtsalt tantsulise elamuse. Igal juhul peaks tantsunumber moodustama nauditava terviku. 
 • Olulised on idee, sünkroonsus, tantsutehnika, joonised, tantsu dünaamika, esituse emotsioon ja kostüüm.

TÄNAVATANTS

 • Siia kategooriasse kuuluvad erinevate tänavatantsu stiilide tantsud nagu näiteks hip hop, house, vouge, breik, ragga jt. Tantsul võib olla teema või lihtsalt kombineeritud erinevaid tänavatantsu stiile. Jutustuse edasiandmiseks on lubatud kasutada rekvisiite, vahendeid ning temaatilisi kostüüme. 
 • Muusika osas on lubatud ka teised muusikastiilid, tähtis on, et domineeriks tänavatantsu tehnika ja tunnetus. Vähemalt ⅔ koreograafiast peab olema mõnes tänavatantsu stiilis.
 • Akrobaatilised elemendid on lubatud aga ei tohiks domineerida.

LÜÜRILINE JA KAASAEGNE TANTS

 • Kategoorias on oodatud erinevad lüürilise jazzi, kaasaegse tantsu ja loovtantsu arendused, kus võib olla ühendatud balleti, jazz, akrobaatika ja kaasaegse tantsu tehnikaid.
 • Kompositsioonis on tähtsal kohal tasakaalu, painduvuse ja kehakontrolli abil muusika sõnade või meloodia interpreteerimine.
 • Tantsul võib olla nii konkreetne süžee kui võib numbriga demonstreerida lihtsalt tantsijate tehnilist taset ja emotsionaalsust ning pakkuda esteetilist naudingut.
 • Tähtis on tantsijate kehakool, emotsiooni edasiandmine, tehniliste elementide soorituse kvaliteet ning raskusaste.
 • Dekoratsioonid ja rekvisiidid on lubatud. 

TÄISKASVANUD II

 • Täiskasvanud tantsijad vanuses 30+ aastat.
 • Täiskasvanud II kategoorias ei ole tantsudel eri stiile – kõik tantsud võistlevad koos.
 • Võistlevate tantsude puhul hinnatakse lisaks tantsu kompositsioonile ja koreograafiale ka tantsijate tehnilist võimekust ja sooritust.

Kategooriad soolodele-duodele-triodele leiad SIIT!

ESINEMISPROGRAMM:

Esinemisprogrammis on võimalik pingevabalt esineda, etteasteid ei hinnata kohtunike poolt ega koostata paremusjärjestust. Mudilaste vanuseastmes on ainult esinemisprogramm. Täiskasvanud II kategooria tantsud, mis soovivad osaleda esinemisprogrammis, kannavad nime Igavesti Noored.

VANUSEASTMED 

 • Mudilased – kuni 7-aastased tantsijad – AINULT ESINEMISPROGRAMM
 • Lapsed – 8 -10-aastased tantsijad – ESINEMIS- JA VÕISTLUSPROGRAMM
 • Noored I – 11-13-aastased tantsijad – ESINEMIS- JA VÕISTLUSPROGRAMM
 • Noored II – 14-17-aastased tantsijad – ESINEMIS- JA VÕISTLUSPROGRAMM
 • Täiskasvanud – 18-aastased ja vanemad tantsijad – ESINEMIS- JA VÕISTLUSPROGRAMM
 • Täiskasvanud II – täiskasvanud hobitantsijad alates 30. eluaastast (puuduvad kategooriad) – VÕISTLUSPROGRAMM
 • Igavesti Noored  – täiskasvanud hobitantsijad alates 30. eluaastast – ESINEMISPROGRAMM

Vanust arvestatakse tantsija vanuse järgi festivali esimese päeva toimumise ajal. Kui tantsijal on sünnipäev võistluste päeval ja uus vanus tähendaks vanusekategooria vahetust, võib ta kingituseks ise valida, kas osaleb veel nooremas või juba vanemas vanuseastmes 

Võistlusprogrammi vanuseastmetes lubatud erandid:

 • 5 kuni 10 tantsijat grupis – tantsus võib osaleda 1 vanuseastmest vanem tantsija.
 • 11 kuni 20 tantsijat grupis – tantsus võib osaleda 2 vanuseastmest vanemat tantsijat.
 • Üle 21 tantsija grupis – tantsus võib osaleda 3 vanuseastmest vanemat tantsijat.
 • Vanuseastmest nooremate tantsijate arv tantsus ei ole piiratud.

Lubatud on võistelda samas kategoorias mitme tantsuga. Küll aga peab arvestama võimalusega, et vähese osavõtu puhul võib ühe stuudio mitme tantsu vahele jääda väike vahe. 

OSALUSTASUD

Kuldse Karika Suvefestivali stardimaks 15 €, iga järgnev start (soolo, duo/trio, grupitants) + 10 €

TANTSUFESTIVALI KULDNE KARIKAS REEGLID

 1. Kohtunikel on õigus muuta tantsu kategooriat, kui tants on registreeritud kohtunike hinnangul valesse kategooriasse.
 2. Rekvisiitide kasutamine on lubatud.
  1. Rekvisiidid ei tohi kahjustada tantsupõrandat.
  2. Rekvisiitide lavale toomine ja maha viimine peab olema kiire ja kompaktne. 
 3. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite ja kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
 4. Lava peab pärast tantsunumbrit jääma sama puhtaks kui see oli enne lavale astumist.
  1. Esitusjärgse koristuse aeg on maksimaalselt 30 sekundit. Seda reeglit eirates võtab tehniline kohtunik tantsult 3 punkti maha. 
 5. Lavale ei ole lubatud tulla välisjalanõudes.
 6. Muusika puhul palume otsida eakohase sisu ja kõnepruugiga laule. Vulgaarsed väljendid ja solvava või viha õhutava iseloomuga sõnumid ning temaatika ei ole lubatud (soovitame otsida lugude cleanvõi instrumental versioone). 
 7. Tantsus tantsivate tantsijate arv peab vastama tantsu registreeritud tantsijate arvule. Kui tehniline kohtunik märkab selle reegli rikkumist, esitab korraldaja kõrgema osavõtutasuga (kirjas hinnakirjas) arve puuduolevate tantsija(te) eest. 
 8. Tantsijana käsitletakse kõiki inimesi, kes viibivad tantsu esitamise ajal laval. 
 9. Korraldajatel on õigus grupp, mille tantsijad või poolehoidjad näitavad lugupidamatust teiste tantsijate või korraldusmeeskonna vastu, festivalilt eemaldada ning mitte lubada edasistesse voorudesse.
 10. Festivalil osalemise aluseks on õigeaegselt tasutud osalustasud. Hilistele registreerijatele ja muudatustele kehtib eraldi hinnakiri.
 11. Registreeritud tantsu või soolo/duo/trio mitteosalemisest tuleb korraldajatele teada anda esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 90 minutit enne antud kategooria algust. Antud reegli rikkumisel kohaldatakse klubile hinnakirjas määratud trahv. 
 12. Grupi või tantsija festivalil mitteosalemise puhul (olenemata mitteosalemise põhjusest) osalustasusid ei tagastata.
 13. Korraldajatel on õigus vajadusel kategooriaid, poiste-tüdrukute arvestust ja vanusegruppe kokku liita.
 14. Eri kategooriatesse saab registreeruda piiratud arv tantsijaid ja tantse, valik toimub registreerumisjärjekorra alusel. Registreerunuks loetakse grupp, kes on esitanud vajalikud andmed, tasunud osalustasu ning saanud korraldajatelt kinnituse registreeringu kohta.
 15. Tantsufestivalil ei või uuesti osaleda eelmisel hooajal samal võistlusel osaletud tantsuga.
 16. Finaali pääsenud tantsu koreograafia ja lavastus ei tohi erineda rohkem kui ⅓ eelvooru esitusest.
 17. Tantsufestivalil Kuldne Karikas on lubatud VAID omalooming. Plagiaadi puhul eemaldatakse tants võistluselt. 
 18. Korraldajatel on õigus kasutada festivalil tehtud foto- ja videosalvestusi oma äranägemise järgi nii näituste, reklaammaterjalide, meediakajastuse kui ka muu illustratiivse materjali tarbeks.
 19. Iga grupp vastutab oma garderoobi korrashoiu eest ning on kohustatud rikutud vara kompenseerima vastavalt võistluskoha poolt esitatud arvele. Kõiki võistluspaiku tuleb kasutada heaperemehlikult ning jätta lahkudes sama heasse seisukorda kui ruumid olid saabudes. Ruumi üle andes peab kogu prügi olema kogutud prügikottidesse.

TEHNILISED NÕUDED TANTSUDE MUUSIKALE

Kõigi grupitantsude maksimaalne pikkus on 4 minutit, soovitav 3 minutit, soolo-,  duo- ja trioetteastete maksimaalne pikkus on 2.15. Produktsioon on maksimaalselt 8 minutit ning minimaalselt 4 minutit. Kui tants ületab reglemendis toodud maksimaalset pikkust, kaotab tants kolm punkti.

Muusika tuleb saata Kuldse Karika meilile hiljemalt 4 päeva enne võistlust.

 • Faili formaadiks on mp3
 • Faili nimeks panna tantsu nimi, kategooria ja stuudio (nt “Lõbusad tantsujalad.showtants.Tantsijate Tantsustuudio.mp3”)

HINDAMINE

Kohtunikeks on Eestis ja/või rahvusvaheliselt tunnustatud treenerid, tantsuõpetajad ja erinevatel võistlustel hinnanud kohtunikud, kes ei ole otseselt seotud ühegi enda poolt hinnatava tantsu või tantsijaga (ükski kohtunik ei saa hinnata oma õpilast ega enda loodud koreograafiat).

Grupitantsude hindamine toimub 7-palli süsteemis. Kohtunikud hindavad tantse kolmes aspektis:

 • tantsutehnika ja sünkroonsus
 • visuaal (kostüüm, emotsioon, eakohasus)
 • koreograafia ja lavastus

Lisaks jälgib tantse tehniline kohtunik, kes vaatab tantsu sobivust reglemendiga. Tehniline kohtunik vaatab järgmisi aspekte:

 • tantsu vastavus kategooriaga (finaali pääsemise puhul teeb vajadusel ettepaneku kategooria muutmiseks) 
 • kontrollib laval tantsivate tantsijate arvu ja vanuseastme vastavust registreeritule (eksimise korral trahv, mis on märgitud hinnakirjas)
 • muusika pikkuse vastavust reglemendile (eksimuse korral -3 punkti tulemusest) 
 • tantsu ega muusikas ei esine viha õhutamist, liigutusi ja kõrvuhäirivaid ebatsensuurseid sõnu ning väljendeid (eksimuse korral tehakse tantsule hoiatus, mis kohustab juhendajat finaali pääsemise puhul tegema vastavaid muudatusi)
 • esitusjärgse koristusaja 30 sekundi piirdesse jäämist (eksimuse korral -3 punkti tulemusest) 
 • põranda puhtaks ning terveks jäämist (eksimuse korral -3 punkti tulemusest)