Hindamine ja autasustamine

HINDAMINE

Kohtunikeks on Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud treenerid, tantsuõpetajad ja kogemustega tantsijad, kes ei ole otseselt seotud ühegi enda poolt hinnatava tantsu või tantsijaga (ükski kohtunik ei saa hinnata oma õpilast ega enda loodud koreograafiat).

Iga kategooria parimatel on võimalus võistelda Kuldse Karika suurejoonelises finaalis!

Finaali pääsejad avalikustatakse hiljemalt 12. aprill 2019.

Tantsude hindamine toimub 10-palli süsteemis. Kohtunikud hindavad tantse neljas aspektis :

– koreograafia ja lavastus

– tantsutehnika, personaalne meisterlikkus ja esituse kvaliteet

– imago ja emotsioon

– usutavus, eakohasus, uudsus, üldmulje ja meeldivus

Soolode ja duode eelvoorudes hinnatakse „äramärkimise süsteemis“ (edasisaamist väärivaks saab märkida kuni pooled eelvoorus osalevad tantsijad), finaalides hinnatakse tantsijate esitust 10-palli süsteemis.

Autasustamisel avalikustakse eelvoorudes oaslenud grupitantsude iga kategooria 3 parimat ja soolode/duode/triode kategooriates 6 parimat. Hindamislehtede koondprotokoll pannakse ülesse Kuldse Karika kodulehele.

Lisaks iga kategooria kolme parima autasustamisele karikatega antakse üle suur rändkarikas – Grand Prix’ ehk Kuldne Karikas, mille saab aastaks koju viia grupp, kelle tants kohtunikke kogu festivali jooksul kõige enam vaimustas. Grand Prix otsustatakse finaalvõistluse teise päeva lõpus toimuvas Superfinaalis, kuhu kohtunikud valivad uuesti tantsima kogu festivali 3-6 kõige meeldejäävamat ja suurepärasemat tantsu. Soolod, duod, triod ja produktsioon selle alla ei käi. Superfinaalis hindab tantse kogu kohtunikeplokk ning võitja premeeritakse kogu festivali kõige säravamaks ja meeldejäävamaks tantsuks.

NB! Möödunud aasta Grand Prix’ võitjal on võimalus kasutada nn “musta hobust” ehk viia finaali üks enda tantsudest, mis muidu finaalis ei osale. Sama võimalust võivad kasutada ka kohtunikud, et lubada isiklikult üks eelvoorus osalenud tants, mis kõigi kohtunike punktide järgi küll finaali ei pääsenud, kuid tema silmis peitub selles siiski erilisus ja potentsiaal.


AUTASUSTAMINE

  • Hea tava on, et tantsijad on autasustamisel kas esinemiskostüümis või oma klubi sümboolikaga ühtses vormis
  • Kui kogu grupp ei saa jääda autasustamisele, on grupi juhendaja kohustus delegeerida autasustamisel karika/diplomi/medali vastuvõtmine klubi esindajale