Üldised reeglid

TANTSUFESTIVALI KULDNE KARIKAS REEGLID

 1. Kohtunikel on õigus muuta tantsu kategooriat, kui number on registreeritud kohtunike hinnangul valesse kategooriasse.
 2. Tantsude puhul palume arvestada, et finaalis on valgustamise võimalusi vähem kui eelvoorudes, mistõttu efektsed valguslahendused lisapunkte ei too.
 3. Rekvisiitide kasutamine on lubatud.
 4. Rekvisiidid ei tohi kahjustada tantsupõrandat.
 5. Rekvisiitide lavale toomine ja maha viimine peab olema kiire ja kompaktne.
 6. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite ja kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
 7. Lava peab pärast tantsunumbrit jääma sama puhtaks kui see oli enne lavale astumist.
 8. Lavale ei ole lubatud tulla välisjalanõudes.
 9. Muusika puhul palume otsida eakohase sisu ja kõnepruugiga laule. Vulgaarsed väljendid ja solvava või viha õhutava iseloomuga sõnumid ning temaatika ei ole lubatud (soovitame otsida lugude clean või instrumental versioone). Antud punkti vastu eksijate puhul on kohtunikel õigus kas oma hindeid alandada või mitte tantsu edasi finaali lubada.
 10. Korraldajatel on õigus grupp, mille tantsijad või poolehoidjad näitavad lugupidamatust teiste tantsijate või korraldusmeeskonna vastu, festivalilt eemaldada ning mitte lubada edasistesse voorudesse.
 11. Festivalil osalemise aluseks on õigeaegselt tasutud osalustasud. Hilistele registreerijatele ja muudatustele kehtib eraldi hinnakiri.
 12. Registreeritud tantsu või soolo/duo/trio mitteosalemisest tuleb korraldajatele teada anda esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 90 minutit enne antud kategooria algust. Antud reegli rikkumisel kohaldatakse klubile hinnakirjas määratud trahv.
 13. Grupi või tantsija festivalil mitteosalemise puhul (olenemata mitteosalemise põhjusest) osalustasusid ei tagastata.
 14. Korraldajatel on õigus vajadusel kategooriaid, poiste-tüdrukute arvestust ja vanusegruppe kokku liita.
 15. Eri kategooriatesse saab registreeruda piiratud arv tantsijaid ja tantse, valik toimub registreerumisjärjekorra alusel. Registreerunuks loetakse grupp, kes on esitanud vajalikud andmed, tasunud osalustasu ning saanud korraldajatelt kinnituse registreeringu kohta.
 16. Korraldajatel on õigus kasutada festivalil tehtud foto- ja videosalvestusi oma äranägemise järgi nii näituste, reklaammaterjalide, meediakajastuse kui ka muu illustratiivse materjali tarbeks.
 17. Iga grupp vastutab oma garderoobi korrashoiu eest ning on kohustatud rikutud vara kompenseerima vastavalt võistluskoha poolt esitatud arvele. Kõiki võistluspaiku tuleb kasutada heaperemehlikult ning jätta lahkudes sama heasse seisukorda kui ruumid olid saabudes. Ruumi üle andes peab kogu prügi olema kogutud prügikottidesse.
 18. Kuldse Karika finaalis osalevatele soolode-duode-triode performance’tele (ehk oma muusikaga lühikesed tantsud ühele, kahele või kolmele tantsijale) Street Dance Show, Lyrical Jazz ning Character Jazz kategooriates toimub videoeelvoor. Video võib laadida ülesse Youtube’ või muu videoteenust pakkuvasse keskkonda. Registreerimisankeeti tuleb kirjutada link, kust pääseb ligi tantsu videole. Videos tuleb esitada number juba võistlustel kasutatavas kostüümis ja rekvisiitidega. Video peab olema üles võetud ühe kaadrina. Saadetud videode alusel valivad kohtunikud välja parimad, kes pääsevad võistlema finaali.