Kuldse Karika põhivõistluse reglement

FESTIVALI TOIMUMISE AJAD

Pärnu eelvoor – 29. veebruar 2020 – Pärnu kontserdimaja

Tartu eelvoor – 14. märts 2020 – Vanemuise kontserdimaja

Võru eelvoor – 28. märts 2020 – Võru kultuurimaja Kannel

Tallinna eelvoor – 4.-5. aprill 2020 – Alexela Kontserdimaja

Suurejooneline FINAAL

Võistlevad nii finaali pääsenud grupitantsud kui ka finaali registreeritud soolod, duod, triod ja produktsioonid.

29.-31. mail Tartus Tartu Ülikooli spordihoones (Ujula 4)

REGISTREERIMINE

Registreerida saab siit!

Eelvoorudesse tantsude registreerimine kestab 2. jaanuarist kuni 4. veebruarini 2020.

Finaalis lisanduvate kategooriate registreerimine kestab 7. aprillist kuni 28. aprillini 2020.

KATEGOORIAD GRUPITANTSUDELE (eelvoor + finaal)

SHOW DANCE
(Showtants)

 • Efektsed lavatantsunumbrid, kus võib segada erinevaid tantsustiile ning luua eri žanrite ja tehnikate põhjal oma individuaalne tantsukeel. Showtantsu kategooria tantsud on üldjuhul hoogsad ja meelelahutusliku iseloomuga ning sisaldavad kõige laiemas mõttes showd, pakkudes publikule visuaalset ja kunstilist naudingut.
 • Muusika kasutuse osas piiranguid ei ole. 
 • Numbril võib olla läbiv süžee ja teema, kuid etteaste võib pakkuda ka lihtsalt tantsulise elamuse. Igal juhul peaks tantsunumber moodustama nauditava terviku. 
 • Olulised on idee, sünkroonsus, tantsutehnika, joonised, tantsu dünaamika, esituse emotsioon ja kostüüm.

CHARACTER DANCE
(Karaktertants)

 • Selle kategooria alla kuuluvad erinevad estraaditantsud, flamenko, rock’n’roll, muusikali-tüüpi ehk broadway tantsunumbrid, stepptants, erinevad latiino-töötlused, eksootilised tantsustiilid ning stiliseeritud rahvuslike temaatikatega tantsud. Oluline on kasutada vastava stiili sammustikku ja muid iseloomulikke tunnuseid.
 • Muusika eristub showtantsudest, kuna pigem kasutatakse iga stiili spetsiifilist muusikat, mitte kaasaegset popmuusikat. 
 • Tähtis on tantsijate tehniline tase, lavastus ning joonised, sünkroonsus, efektsus, väljapeetus, stiilitunnetus, emotsioon.

NB! Laste vanuseastmes on ühendatud Show ja Character Dance kategooriad.

URBAN DANCE
(Tänavatants)

 • Tänavatantsu kategooriasse sobivad erinevate tänavatantsu stiilide tantsud nagu näiteks hip hop, house, vouge, breik, ragga jt. Eri stiile võib nii kombineerida kui piirduda ühe stiiliga ühes numbris.
 • Olulised on sünkroonsus, tänavatantsu tunnetus, rütmitaju, fikseeringud, jooniste muutused ning efektsus.
 • Tänavatantsu kategoorias ei kasutata rekvisiite ning tähtis ei ole konkreetne teemaliin, vaid demonstreeritakse tantsijate tehnilist taset, tunnetust ja emotsiooni tänavatantsu formaadis.

STREET DANCE SHOW
(Tänavatantsu Lavastus)

 • Tänavatantsu lavastus tähendab tänavatantsu tehnikatel kokku pandud showlikku tantsunumbrit. Erinevalt Urban dance kategooriast on Street Dance Show’s tähtis just teemaliin. Jutustuse edasiandmiseks on lubatud kasutada rekvisiite, vahendeid ning temaatilisi kostüüme.
 • Muusika osas on lubatud ka teised muusikastiilid, tähtis on, et domineeriks tänavatantsu tehnika ja tunnetus. Vähemalt ⅔ koreograafiast peab olema mõnes tänavatantsu stiilis.
 • Akrobaatilised elemendid on lubatud aga ei tohiks domineerida.
 • Tähtis on, et lavastus moodustaks ühtse terviku, sisaldaks show elemente ning jutustaks vaatajatele tänavatantsu keeles ühe loo.

NB! Laste vanuseastmes on ühendatud Urban ja Street Dance Show kategooriad.

GYMNASTIC DANCE – UUS!
(Tantsuline võimlemine)

 • Kategooria, milles on ühendatud võimlemisele ja tantsule omased jooned ühtseks tervikuks. Etteaste peaks olema tants, mitte iluvõimlemiskava. 
 • Akrobaatilistel elementidel ja trikkidel võib olla oluline osa tantsus. On lubatud kasutada erinevaid akrobaatilisi ja võimlemisele omaseid elemente, nt sildringid, kätepealseis, hundiratas, tirel, rinnale veere jne. 
 • Kompositsioonis peab sisalduma tantsuliigutusi, -samme ja koreograafiat (erinevad stiilid on lubatud).
 • Dekoratsioonid ja rekvisiidid on lubatud. 

LYRICAL DANCE
(Lüüriline tants)

 • Lyrical dance kategoorias kombineeritakse balleti, jazz, akrobaatika ja kaasaegse tantsu tehnikaid.
 • Kompositsioonis on tähtsal kohal tasakaalu, painduvuse ja kehakontrolli abil muusika sõnade või meloodia interpreteerimine.
 • Tantsul võib olla nii konkreetne süžee kui võib numbriga demonstreerida lihtsalt tantsijate tehnilist taset ja emotsionaalsust ning pakkuda esteetilist naudingut.
 • Tähtis on tantsijate kehakool, emotsiooni edasiandmine, tehniliste elementide soorituse kvaliteet ning raskusaste.
 • Dekoratsioonid ja rekvisiidid on lubatud. 

NEOCLASSICAL BALLET – UUS!
(Neoklassikaline ballett)

 • Tantsukompositsioon, mis kasutab traditsioonilist balleti tehnikat, samme ja liikumisi, kuid on vabam kui klassikaline ballett. Näiteks on lubatud kasutada kiirema tempoga muusikat ja sooritada keerulisemaid tehnilisi kombinatsioone. 
 • Tähtsaks fookuseks on etteaste lavastus ja tantsu struktuur.
 • Tantsida võib nii varvaskingades kui pehmetes balletisussides. 
 • Lubatud on esitada ainult osalejale loodud originaalkoreograafiat, klassikaline balletirepertuaar on keelatud.

NB! Kategoorias on ainult Noored I vanuseaste ning Noored II + Täiskasvanud vanuseaste.

CONTEMPORARY

 • Tantsukategooria, kus on ühendatud klassikalise tantsu tehnika ja moderntantsu kehatöö.
 • Koreograafias peaks olema ühendatud tasakaalu, kehakontrolli ja sirutusi sisaldavad liigtused. Iseloomulikud on contraction-release, põrandatöö, ootamatud suuna- ja kiirusvahetused.
 • Tantsul peab olema teema või idee. Dekoratsioonid ja rekvisiidid on lubatud. 
 • Klassikalise tantsu sammustik ja akrobaatilised elemendid on lubatud, kuid ei tohi domineerida

CREATIVE DANCE
(Loovtants)

 • Creative dance kategooriasse kuuluvad numbrid, mille fookuses on tantsija kehatunnetus ja idee edasiandmine uuendusliku koreograafia abil.
 • Olulisel kohal on vabadus ja eksperimenteerimine, unikaalne tantsukeel ja teemade uudne käsitlus. Tantsude loomisel kasutatakse tihti improvisatsiooni ja loovtantsu meetodeid. 
 • Sellesse kategooriasse kuuluvad nt modern-, nüüdis-, loov- ja vabatantsud.

NB! Laste vanuseastmes on ühendatud Contemporary ja Creative Dance kategooriad.

ERIKATEGOORIAD (eelvoor + finaal)

MUDILASTE TANTSUD
(Kids Dance)

 • Mudilaste tantsude kategoorias ei ole tantsudel eri stiile – kõik tantsud võistlevad koos.
 • Mudilaste kategoorias ei valita võitjaid selle tavapärases mõttes. Žürii valib eelvoorudest finaali läbilõike silmapaistvamatest tantsudest, mis saavad kõik finaalis autasustatud.

TÄISKASVANUD II – UUS!
(Adults II)

 • Täiskasvanud tantsijad vanuses 30+ aastat.
 • Täiskasvanud II kategoorias ei ole tantsudel eri stiile – kõik tantsud võistlevad koos.
 • Võistlevate tantsude puhul hinnatakse lisaks tantsu kompositsioonile ja koreograafiale ka tantsijate tehnilist võimekust ja sooritust.

IGAVESTI NOORED
(Forever Young)

 • Täiskasvanud HOBItantsijad vanuses 30+ aastat.
 • Igavesti Noored kategoorias ei ole tantsudel eri stiile, st et tantsude stiili määratlema ei pea ja lubatud on kõik, mis meele rõõmsaks teeb ja puusa nõksuma paneb.
 • Igavesti Noorte kategooriasse on väga oodatud kõikvõimalikud täiskasvanud hobitantsijatest moodustatud tantsurühmad, nt erinevate ettevõtete töökollektiivid, tantsijate lapsevanematest moodustatud rühmad jne.
 • Igavesti Noorte kategoorias ei valita võitjaid selle tavapärases mõttes. Žürii valib eelvoorudest finaali läbilõike silmapaistvamatest tantsudest, mis saavad kõik finaalis autasustatud.

FINAALIS LISANDUVAD KATEGOORIAD

POP DANCE
Soolo ja Mini Staar

 • Muusikaks populaarsed raadio- ja klubimuusika hitid. Muusika tempo vahemik 110-130 bpm. Muusika on kõigile võistlejatele ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
 • Hinnatakse tantsija muusikakasutust, tehnilist taset, liigutuste eakohasust ja mitmekesisust, rütmitunnetust, vastupidavust, esineja artistlikkust ja esteetilisust.
 • Akrobaatilised elemendid on lubatud, kuid ei tohi domineerida!
 • Mudilaste POP soolo puhul kasutatakse kategooria nimetusena Mini Staar.

LYRICAL DANCE
Soolo

 • Muusikaks lüürilised ballaadid ning meloodiline jazz. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
 • Impovisatsioonilise soolo antud kategoorias saab tantsija demonstreerida oma tantsutehnilist võimekust ja emotsionaalsust. Fookuses on jazztantsule ja klassikalisele tantsule iseloomulikud hüpped ja pöörded ning käte ja jalgade hoitus. Tähtis on kiire kohanemine eri muusika ja meeleoludega, variatiivsus ning musikaalsus.
 • Akrobaatilised elemendid on lubatud, aga nad ei tohiks kindlasti domineerida.

CONTEMPORARY
Soolo (alates Noored I vanuseastmest)

 • Muusikaks eksperimentaalsed ja põnevate rütmidega muusikapalad. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
 • Impovisatsioonilise soolo antud kategoorias saab tantsija demonstreerida oma tantsutehnilist võimekust ja emotsionaalsust. Contemporary kategoorias on ühendatud klassikalise tantsu tehnika ja moderntantsu kehatöö. Iseloomulikeks elementideks on contraction-release, põrandatehnika, ootamatud suuna ja kiiruse vahetused. Oluline on tantsija oma tantsukeele ja omapära demonstreerimine.
 • Akrobaatilised elemendid (hundiratas, sild vms) ei ole lubatud.

HIP HOP
Mini Staar, soolo ja duo

 • Muusikaks hip hop muusika. Tempo vahemik 100-110 bpm. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
 • Võistelda saab nii soolo kui ka duoga.
 • Hinnatakse tantsija stiilitunnetust, hip hop tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, vastupidavust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Akrobaatilised ja breiktantsu elemendid (salto, flack, windmill jm) ei ole turvalisuse huvides lubatud suure grupi minuti jooksul, kuid on lubatud keskmises, väikese grupi vooru ajal.

RHYTHMIC DANCE (Disco)
Mini Staar, soolo ja duo

 • Muusikaks on tempokam klubimuusika. Tempo vahemik on 140 – 145 lööki minutis. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
 • Kategooria ühendab võimlemise, jazztantsu ja sportaeroobika elemendid.
  Tantsijal tuleb demonstreerida mitmekülgset liikumist, rütmi ja dünaamika vaheldumist, võimlemiselemente ning ruumikasutusoskust. Oluline on oma keha, energia ja jõu valitsemine, kuna liikumised vahelduvad väga kiiresti. Muusika kiire tempo tõttu on eriti oluline liigutuste viimistletus ja puhtus, baastehnika valdamine (pöiatöö, hüpped, pöörded jne) on eduka esituse aluseks.
 • Samuti on tähtis esteetiline väljanägemine. Värvikirev ja särav kostüüm toob tantsija esile ning raamib tema esitust. Tantsija karisma ning isiksus lisavad esitusele võimsust. Samas ülepakutud ja maitsetu kostüüm ning ebausutavad emotsioonid vähendavad tantsija atraktiivsust. NB! Kostüümi, soengu ja meigi puhul arvestada kindlasti eakohasust ning sobivust kehatüübile.
 • Lubatud ei ole akrobaatilised elemendid (hundirattad, sildringid jne).

KULDSE KARIKA MIX
soolo

 • Muusikaks on valik kõigist Kuldse Karika stiilidest: showtants, tänavatants, jazz, karakter ja loovtants ning lisaks ka väljakutset pakkuvad kontrastsed palad tantsu- ja muusikamaailma laiast valikust. Ühes minutis on kokku pandud kaks erinevat stiili, kokku tantsitakse 3 üheminutilist vooru. 
 • Finaalides on kokku pandud 3 erinevat stiili ning ühe esitluse kestus 1:30.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda ühe minuti jooksul, esimene minut suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpetab taas ühine minut suurele grupile. 
 • Võistlevad ainult soolod.
 • Lubatud on kõik elemendid, mis sobivad antud tantsustiili ning ei ole ohtlikud kaastantsijatele.
 • Hinnatakse improvisatsioonioskust, muusikale reageerimist, erinevate stiilide valdamist, mitmekesisust ja kiiret ümberlülitumist ühest stiilist teise.
 • Hinnatakse MITMEKÜLGSUST ehk tuleb tantsida vastavalt laulu iseloomule.
 • Kõrgeid punkte ei saa tantsija, kes suudab ühte kindlat oma lemmik tantsustiili sobitada erinevatesse muusikatesse, vaid valdab justnimelt antud muusikaga koos käiva tantsustiili sammustikku ja suudab stiili kiirelt sisse elada.
 • Sobilik eelkõige edasijõudnud tantsijatele ja on populaarne ka treenerite ning tantsuõpetajate seas.

STREET DANCE SHOW Performance *toimub video-eelvoor
solo performance, duo/trio performance

 • Tantsitakse oma valitud muusika järgi, tegemist on ühele (soolo) või kahele (duo) tantsijale loodud konkreetse süžeega lühikese tantsuga. 
 • Esitlusel peab olema nimi, teema ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu pole improvisatsiooni kategooriaga.
 • Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar). Võistelda saab nii soolo kui duoga.
 • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
 • Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite ja kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
 • Hinnatakse tantsu ideed, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, hip hop tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, saltosid, flacke ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga.

LYRICAL DANCE Performance *toimub video-eelvoor
solo performance, duo/trio performance

 • Tantsitakse oma valitud muusika järgi. Tähtsal kohal on klassikalise balletti, jazzi ja moderntantsu tehnika. 
 • Esitlusel peab olema nimi ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu pole improvisatsiooni kategooriaga.
 • Tantsu muusika on lüürilist laadi.
 • Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar). Võistelda saab nii soolo kui duoga.
 • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
 • Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite, kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
 • Hinnatakse tantsu ideed, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, jazzi tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, jalatõsteid, spagaate, hüppeid ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga.

SHOW DANCE Performance *toimub video-eelvoor – UUS!
solo performance, duo/trio performance

 • Tantsitakse oma valitud muusika järgi. Tähtsal kohal on klassikalise balletti, jazzi ja moderntantsu tehnika. 
 • Esitlusel peab olema nimi ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu pole improvisatsiooni kategooriaga.
 • Tähtis on kindla karakteri edasiandmine ja stiilipuhas esitus, loo jutustamine.
 • Tantsu muusikaks kasutatakse valitud stiili spetsiifilist muusikat, muusikalide soundtrack-e vm temaatilist muusikalist lahendust 
 • Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar). Võistelda saab nii soolo kui ka duoga.
 • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
 • Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite, kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
 • Hinnatakse tantsu ideed, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, jazzi tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, jalatõsteid, spagaate, hüppeid ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga.

RHYTHMIC DANCE (Disco)
small group

 • Muusikaks on tempokam klubimuusika. Tempo vahemik on 140 – 145 lööki minutis. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Kombinatsiooni pikkus peaks olema vanuseastmel lapsed umbes 1:30 minutit ja vanuseastmetel noored I, noored II ja täiskasvanud 2:00 minutit.
 • Lubatud tantsijate arv 3 – 9.
 • Kategooria ühendab võimlemise, jazztantsu ja sportaeroobika elemendid.
 • Hinnatakse tantsijate esituse kvaliteeti, tantsutehnikat, liigutuste fikseeritust ja lõpetatust, tantsijate füüsilist vastupidavust, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esinejate artistlikkust ja esteetilisust, sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.

PRODUKTSIOON
(Production)

 • Production ehk produktsiooni kategooria on hea väljund mitme grupi ühisprojektideks, tantsukoolide või stuudiote sündmusteks kokku pandud etenduste lühiversioonide esitamiseks või eriprojektideks.
 • Produktsiooni puhul ei ole ei vanuselist piiri. Tantsus peab olema 25+ tantsijat.
 • Lubatud on kõik stiilid, rekvisiidid, eriefektid. See on kategooria, kus saab oma fantaasial lennata lasta ning tuua vaatajateni mini tantsuetendus.
 • Tants peab kestma vahemikus 4-8 minutit.

VANUSEASTMED

 • Mudilased – kuni 7-aastased tantsijad (lasteaias käivad lapsed)
 • Lapsed – 8 -10-aastased tantsijad
 • Noored I – 11-13-aastased tantsijad
 • Noored II – 14-17-aastased tantsijad
 • Täiskasvanud – 18-aastased ja vanemad tantsijad
 • Igavesti Noored ja Täiskasvanud II – täiskasvanud hobitantsijad alates 30. eluaastast

Vanust arvestatakse tantsija vanuse järgi FINAALI esimese päeva toimumise ajal. Kui tantsijal on sünnipäev võistluste päeval ja uus vanus tähendaks vanusekategooria vahetust, võib ta kingituseks ise valida, kas osaleb veel nooremas või juba vanemas vanuseastmes 

NB! TÄPSUSTUSED Mini Staar vanuseastme osas:

 • Mudilaste jaoks eraldi on soolode kategooria Mini Staar, mis sisuliselt tähendab mudilastele kohandatud kategooriat. Kui mudilase vanuseastme tantsija soovib osa võtta teistest kategooriatest (show dance duo, street dance  soolo/duo, lyrical jazz, character jazz või street dance show soolo või duo performance), siis saab ta seda teha laste vanuseastmes.  

Vanuseastmetes lubatud erandid:

 • 5 kuni 10 tantsijat grupis – tantsus võib osaleda 1 vanuseastmest vanem tantsija.
 • 11 kuni 20 tantsijat grupis – tantsus võib osaleda 2 vanuseastmest vanemat tantsijat.
 • Üle 21 tantsija grupis – tantsus võib osaleda 3 vanuseastmest vanemat tantsijat.
 • Vanuseastmest nooremate tantsijate arv tantsus ei ole piiratud.

Lubatud on võistelda samas kategoorias mitme tantsuga. Küll aga peab arvestama võimalusega, et vähese osavõtu puhul võib ühe stuudio mitme tantsu vahele jääda väike vahe. 

HINNAKIRI

Kuldne Karikas – grupitantsud:

Osalustasu sõltub tantsija vanusest finaali esimese päeva toimumise ajal. Tasu on ühe tantsija stardi kohta ühes stuudios. Kui tantsija võistleb mitme stuudio alt, siis tasu on ka nii mitu korda kõrgem.

Vanuseaste Mudilased:
Esimene start 10 €, iga järgnev 5 € 

Vanuseaste Lapsed ja vanemad astmed:
Esimene start 15 €, iga järgnev 5 € 

PS! Finaali pääsenud tantsude eest uuesti tasuma ei pea.

Kuldne Karikas Finaali soolod, duod, triod ja production:

Esimene start 15 €, iga järgnev start 5 €. Kui tantsija teeb ainult Production kategooriat, siis on hinnaks 10 €, kui ka lisaks muule, siis on 5 €.

Video-eelvooru eest tasuma ei pea. Loe selle kohta pikemalt reeglist nr 20.

Hiliste registreerijate ja muudatuste hinnakiri:

Mitte-startivast tantsijast või tantsust teavitamata jätmine – 10 € (arve esitatakse klubile, kelle alt võistleja või tants on registreeritud)

Soolos või duos tantsija nime ja andmete vahetamine pärast registreerimise tähtaega – 5 €

Tantsu registreerimine pärast eelregistreerimist (alates 5.02.2020) – 75 € / tants

Tantsija juurde lisamine pärast registreerimise lõppu – 15 € / start

TANTSUFESTIVALI KULDNE KARIKAS REEGLID

 1. Kohtunikel on õigus muuta tantsu kategooriat, kui tants on registreeritud kohtunike hinnangul valesse kategooriasse.
 2. Rekvisiitide kasutamine on lubatud.
  1. Rekvisiidid ei tohi kahjustada tantsupõrandat.
  2. Rekvisiitide lavale toomine ja maha viimine peab olema kiire ja kompaktne. 
 3. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite ja kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
 4. Lava peab pärast tantsunumbrit jääma sama puhtaks kui see oli enne lavale astumist.
  1. Esitusjärgse koristuse aeg on maksimaalselt 30 sekundit. Seda reeglit eirates võtab tehniline kohtunik tantsult 3 punkti maha. 
 5. Lavale ei ole lubatud tulla välisjalanõudes.
 6. Muusika puhul palume otsida eakohase sisu ja kõnepruugiga laule. Vulgaarsed väljendid ja solvava või viha õhutava iseloomuga sõnumid ning temaatika ei ole lubatud (soovitame otsida lugude clean või instrumental versioone). 
  1. Seda reeglit eirates annab tehniline kohtunik tantsule hoiatuse. Kui tants pääseb finaali edasi ning hoiatusest sõltumata rikub see endiselt nõuet, siis saab tants disklahvi. 
 7. Tantsus tantsivate tantsijate arv peab vastama tantsu registreeritud tantsijate arvule. Kui tehniline kohtunik märkab selle reegli rikkumist, esitab korraldaja kõrgema osavõtutasuga (kirjas hinnakirjas) arve puuduolevate tantsija(te) eest. 
 8. Tantsijana käsitletakse kõiki inimesi, kes viibivad tantsu esitamise ajal laval. 
 9. Korraldajatel on õigus grupp, mille tantsijad või poolehoidjad näitavad lugupidamatust teiste tantsijate või korraldusmeeskonna vastu, festivalilt eemaldada ning mitte lubada edasistesse voorudesse.
 10. Festivalil osalemise aluseks on õigeaegselt tasutud osalustasud. Hilistele registreerijatele ja muudatustele kehtib eraldi hinnakiri.
 11. Registreeritud tantsu või soolo/duo/trio mitteosalemisest tuleb korraldajatele teada anda esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 90 minutit enne antud kategooria algust. Antud reegli rikkumisel kohaldatakse klubile hinnakirjas määratud trahv. 
 12. Grupi või tantsija festivalil mitteosalemise puhul (olenemata mitteosalemise põhjusest) osalustasusid ei tagastata.
 13. Korraldajatel on õigus vajadusel kategooriaid, poiste-tüdrukute arvestust ja vanusegruppe kokku liita.
 14. Eri kategooriatesse saab registreeruda piiratud arv tantsijaid ja tantse, valik toimub registreerumisjärjekorra alusel. Registreerunuks loetakse grupp, kes on esitanud vajalikud andmed, tasunud osalustasu ning saanud korraldajatelt kinnituse registreeringu kohta.
 15. Tantsufestivalil ei või uuesti osaleda eelmisel hooajal samal võistlusel osaletud tantsuga.
 16. Finaali pääsenud tantsu koreograafia ja lavastus ei tohi erineda rohkem kui ⅓ eelvooru esitusest.
 17. Tantsufestivalil Kuldne Karikas on lubatud VAID omalooming. Plagiaadi puhul eemaldatakse tants võistluselt. 
 18. Korraldajatel on õigus kasutada festivalil tehtud foto- ja videosalvestusi oma äranägemise järgi nii näituste, reklaammaterjalide, meediakajastuse kui ka muu illustratiivse materjali tarbeks.
 19. Iga grupp vastutab oma garderoobi korrashoiu eest ning on kohustatud rikutud vara kompenseerima vastavalt võistluskoha poolt esitatud arvele. Kõiki võistluspaiku tuleb kasutada heaperemehlikult ning jätta lahkudes sama heasse seisukorda kui ruumid olid saabudes. Ruumi üle andes peab kogu prügi olema kogutud prügikottidesse.
 20. Kuldse Karika finaalis osalevatele soolode-duode-triode performance’tele Street Dance Show, Lyrical Dance ning Show Dance kategooriates toimub videoeelvoor. Video võib laadida ülesse Youtube’ või muu videoteenust pakkuvasse keskkonda. Registreerimisankeeti tuleb kirjutada link, kust pääseb ligi tantsu videole. Videos tuleb esitada number juba võistlustel kasutatavas kostüümis ja rekvisiitidega. Video peab olema üles võetud ühe kaadrina. Saadetud videode alusel valivad kohtunikud välja parimad, kes pääsevad võistlema finaali.

TEHNILISED NÕUDED TANTSUDE MUUSIKALE

Kõigi grupitantsude maksimaalne pikkus on 4 minutit, soovitav 3 minutit, soolo-,  duo- ja trioetteastete maksimaalne pikkus on 2.15. Produktsioon on maksimaalselt 8 minutit ning minimaalselt 4 minutit. Kui tants ületab reglemendis toodud maksimaalset pikkust, kaotab tants kolm punkti.

Muusika tuleb saata Kuldse Karika meilile hiljemalt 4 päeva enne võistlust.

 • Faili formaadiks on mp3
 • Faili nimeks panna tantsu nimi, kategooria ja stuudio (nt “Lõbusad tantsujalad.showtants.Tantsijate Tantsustuudio.mp3”)

HINDAMINE

Kohtunikeks on Eestis ja/või rahvusvaheliselt tunnustatud treenerid, tantsuõpetajad ja erinevatel võistlustel hinnanud kohtunikud, kes ei ole otseselt seotud ühegi enda poolt hinnatava tantsu või tantsijaga (ükski kohtunik ei saa hinnata oma õpilast ega enda loodud koreograafiat).

Iga kategooria parimatel on võimalus võistelda Kuldse Karika suurejoonelises finaalis!

Finaali pääsejad avalikustatakse hiljemalt 11. aprill 2020.

Grupitantsude hindamine toimub 7-palli süsteemis. Kohtunikud hindavad tantse kolmes aspektis:

 • tantsutehnika ja sünkroonsus
 • visuaal (kostüüm, emotsioon, eakohasus)
 • koreograafia ja lavastus

Lisaks jälgib tantse tehniline kohtunik, kes vaatab tantsu sobivust reglemendiga. Tehniline kohtunik vaatab järgmisi aspekte:

 • tantsu vastavus kategooriaga (finaali pääsemise puhul teeb vajadusel ettepaneku kategooria muutmiseks) 
 • kontrollib laval tantsivate tantsijate arvu ja vanuseastme vastavust registreeritule (eksimise korral trahv, mis on märgitud hinnakirjas)
 • muusika pikkuse vastavust reglemendile (eksimuse korral -3 punkti tulemusest) 
 • tantsu ega muusikas ei esine viha õhutamist, liigutusi ja kõrvuhäirivaid ebatsensuurseid sõnu ning väljendeid (eksimuse korral tehakse tantsule hoiatus, mis kohustab juhendajat finaali pääsemise puhul tegema vastavaid muudatusi)
 • esitusjärgse koristusaja 30 sekundi piirdesse jäämist (eksimuse korral -3 punkti tulemusest) 
 • põranda puhtaks ning terveks jäämist (eksimuse korral -3 punkti tulemusest) 

Mudilaste tantsude ja Igavesti Noorte puhul ei hinda kohtunikud punktidega, vaid valivad igast eelvoorust välja oma kolm parimat, keda soovivad näha finaalis. Kõiki finaali pääsenud Mudilaste tantse premeeritakse Suhkrukarikaga ning Igavesti Noori Teemantkarikaga. 

Suurejoonelises finaalis soolode ja duode eelvoorudes hinnatakse „äramärkimise süsteemis“ (edasisaamist väärivaks saab märkida kuni pooled eelvoorus osalevad tantsijad), finaalides hinnatakse tantsijate esitust 10-palli süsteemis.

NB! Möödunud aasta Grand Prix’ võitjal on võimalus kasutada nn “musta hobust” ehk viia finaali üks enda tantsudest, mis muidu finaalis ei osale. Sama võimalust võivad kasutada ka kohtunikud, et lubada isiklikult üks eelvoorus osalenud tants, mis kõigi kohtunike punktide järgi küll finaali ei pääsenud, kuid tema silmis peitub selles siiski erilisus ja potentsiaal.

AUTASUSTAMINE

Autasustamisel avalikustakse eelvoorudes osalenud grupitantsude iga kategooria 3 parimat ja soolode/duode/triode kategooriates 6 parimat. Hindamislehtede koondprotokoll pannakse ülesse Kuldse Karika kodulehele.

Lisaks iga kategooria kolme parima autasustamisele karikatega antakse üle suur rändkarikas – Grand Prix’ ehk Kuldne Karikas, mille saab aastaks koju viia grupp, kelle tants kohtunikke kogu festivali jooksul kõige enam vaimustas. Grand Prix otsustatakse finaalvõistluse teise päeva lõpus toimuvas Superfinaalis, kuhu kohtunikud valivad uuesti tantsima kogu festivali 3-6 kõige meeldejäävamat ja suurepärasemat tantsu. Soolod, duod, triod, small groupid ja produktsioon selle alla ei käi. Superfinaalis hindab tantse kogu kohtunikeplokk ning võitja premeeritakse kogu festivali kõige säravamaks ja meeldejäävamaks tantsuks.

Hea tava on, et tantsijad on autasustamisel kas esinemiskostüümis või oma klubi sümboolikaga ühtses vormis. Kui kogu grupp ei saa jääda autasustamisele, on grupi juhendaja kohustus delegeerida autasustamisel karika/diplomi/medali vastuvõtmine klubi esindajale