AASTA TANTSUAUHINNAD

KONTSEPTSIOON

Kuna esmakordselt jäi kevadel 2020 olude sunnil pidamata eesti tantsijate hooaja tõeline kroonijuveel: Kuldse Karika finaal, siis pakume valminud tantsude esiletõstmiseks ning tegijate tunnustamiseks uudset formaati: Aasta Tantsuahinnad! 

Endiselt on laval Eesti parimad tantsijad ning andekate koreograafide silmapaistvad tööd. See päev on endiselt täis tantsulusti, kohtumisrõõmu ja pulbitsevat energiat, aga lihtsalt natuke teises formaadis. 

Seekord ei jagata välja mitte igas stiilis ja vanuseklassis esikolmikuid, vaid kolmes vanuseklassis otsivad auväärt kohtunikepaneeli ehk akadeemia liikmed parimat artistlikkust, parimat tantsutehnikat, kõige huvitavamat kompositisooni jne jne (täpsem nimekiri allpool). Seda kõike olenemata tantsustiililisest kuuluvusest.

See on nagu meie oma pisike Tantsu Oscarite tseremoonia, kus tantsijate esinemised toimuvad sündmusel kohapeal ning Oscarite asmel jagatakse auhinnatseremoonial KATAsid (Karika Aasta TantsuAuhinnad).

Ootame lavale oma oskusi ja loomingut presenteerima kõiki eesti tantsukoole ja -stuudiod, aga kuna päeva pikkus on paraku piiratud, siis toimub videoeelvoor. Osaleda võib nii eelmisest hooajast taastatud materjaliga kui ka täiesti uute numbritega.

TOIMUMISE AEG ja KOHT

Eesti Rahva Muuseum ehk ERM, Tartu 

Pühapäev 25. oktoobril 2020 – Aasta Tantsuauhinnad

Päev varem, laupäeval 24. oktoobril toimub sealsamas ERM-is soolodele ja duodele fokusseeritud Spotlight Challenge, kuhu on oodatud ka mudilaste tantsud ning Igavesti Noorte klassis osalevad tantsugrupid! Spotlighti kategooriates on seekord esindatud Lyrical Dance Soolo ja Hip Hop Soolo improvisatsioon ning Show Dance Performance ja Lyrical Dance Performance Soolo, Duo/Trio. Kahe viimase kategooria puhul toimub videoeelvoor.

REGISTREERIMINE

Spotlight Challenge’i ja Aasta Tantsuauhindade registreerimine toimub koos. Registreerimiseks anna meile meili teel märku ning kindlasti lisa juurde ka tantsustuudio nimi. Registreerimisankeeti tuleb lisada Aasta Tantsuauhindadel osalevate grupitantsude video link.

Registreerimistähtaeg on 24.09 2020 kell 23:59

NB! Seekord ei ole vaja määrata tantsu kategooriat ehk stiili, vaid ainult vanuseaste.

NNB! Registreerimisvorm täida kindlasti esimesel võimalusel, isegi kui video tegemiseks läheb veel aega.

AASTA TANTSUAUHINAD – REEGLID

 • Videoeelvooru võib esitada ükskõik millise tantsumbri, olenemata stiilist ja tantsus osalevate inimeste arvust (minimaalne tantsijate arv on 4 , tantsunumbrid, kus 1-3 artisti, saavad osaleda Spotlight Challenge päeval)
 • Videoeelvooru saadetav video peab olema filmitud ühe kaadrina (mitte monteeritud)  
 • Videoeelvooru video puhul arvestatakse, et osalejatel ei pruugi olla valmis veel kostüümid, materjal nõuab veel harjutamist, esitluskoha võimalikku ruumikitsikust jne – ükski neist kindlasti mitte kuidagi punkte maha ei võta. Arvestame, et kõigil on olnud keeruline hooaja lõpp ning püüame anda uut motivatsiooni ja toredat väljundit, et tants saaks Eestis hoogsalt edasi areneda. Nii et ärge muretsege, kui video pole perfektne!
 • Oodatud on kõik seni Kuldsel Karikal  tuntud stiilid nagu jazz, show, karakter, pop, lüüriline tants, tänavatants, kaasaegne tants, tantsuline võimlemine, ballett kui ka täiesti uued põnevad stiilid ning eri stiile kombineerivad etteasted..  
 • Tantsunumbri maksimaalne pikkus on mudilastel ja lastel 3:00, noortel ja täiskasvanutel kuni 4:00 (soovituslik 3:30)
 • Kasutavas muusikas EI TOHI olla kuulda ebatsensuurseid ja lastele sobimatuid väljendeid, viha ega vägivalla õhutamist.
 • Koreograafia peab olenemata stiilist olema loodud lastele jõu- ja eakohasena

VANUSEKLASSID

 • Mudilaste tantsud ehk lasteaia lapsed – osalevad 24. oktoobril Spotlight Challenge’l (ei toimu videoeelvooru)
 • Igavesti Noored ehk täiskasvanud hobitantsijad – osalevad  24. oktoobril Spotlight Challenge’l (ei toimu videoeelvooru)
 • Lapsed – 7-11 aastased 
 • Noored – 12-15 aastased
 • Täiskasvanud – 16a ja vanemad

Vanust arvestatakse tantsija vanuse järgi 25. oktoobri seisuga.

Vanuseastmetes lubatud erandid:

 • 5 kuni 10 tantsijat grupis – tantsus võib osaleda 1 vanuseastmest vanem tantsija.
 • 11 kuni 20 tantsijat grupis – tantsus võib osaleda 2 vanuseastmest vanemat tantsijat.
 • Üle 21 tantsija grupis – tantsus võib osaleda 3 vanuseastmest vanemat tantsijat.
 • Vanuseastmest nooremate tantsijate arv tantsus ei ole piiratud.

Igavesti Noorte kategooria on mõeldud täiskasvanud hobitantsijatele, kes ei ole tegelenud tantsimisega professionaalsel tasemel ega ei ole töötanud tantsujuhendajana. 

Mudilaste ja Igavesti Noorte kategooriate puhul on kõige tähtsam rõõm tantsimisest, leidlikud ideed ja laval olemise nautimine

Korraldajatel on õigus küsida tantsijatelt isikut tõendavat dokumenti ning valeandmete esitamise ilmsikstulekul eemaldatakse kogu grupp festivalilt

OSALUSTASU

Videoeelvoor:

 • 10 eurot iga videoeelvooru esitatud tantsu eest (s.t kokku ühe video kohta, olenemata videos osalevate tantsijate arvust)
 • Erand – grupid, kes sama tantsuga osalesid kevadel 2020 KK Pärnu eelvoorus, ei pea selle konkreetse tantsu eest tasuma eelvoorus osalemise tasu. 
 • *Hilise ärkaja” osalustasu: pärast registreerimistähtaega esitatud tants 25 euro

Osalemine Aasta Tantsuauhindadel ERMis :

 • 15 eurot iga tantsija kohta, kes pääses Tantsuauhindade finaalüritusele (olenemata tantsude arvust)
 • *Hilise ärkaja” osalustasu: pärast tanstijate nimekirja kinnitamise tähatega lisatud tantsija osalustasu 25 euro.
 • Pealtvaataja pääse – 10 eurot (kahe päeva pass koos Spotlight Challenge’iga – 15 eurot)
 • Kullast Kallim” lapsevanema rinnamärgiga tasuta

(Kohapeal müügil “Kullast Kallim” hooajapääse 35 eurot – tagab tasuta sissepääsu KÕIKIDELE Kuldse Karika sündmustele 2020-2021 hooajal)

 • Juhendajate tasuta piletid: Iga tantsukooli juhti ootab akrediteerimislauas tasuta festivali pass, lisaks on iga Tantsuauhindade finaali pääsenud tantsu kohta kaks tasuta juhendaja päevapiletit.

Sissepääsu Tantsuauhindadele tagab kas õigeaegselt tasutud osavõtutasude arve või kohapealt ostetud pääse. 

VÄLJAJAGATAVAD PREEMIAD

KATAd ehk Karika Aasta Tantsuauhinnad on järgmised:

 • Parim stiilitunnetus
 • Parim sünkroonsus
 • Kõige uudsem idee
 • Kõige võimsam esitus
 • Kõige mõnusam energia
 • Parim lavaline kohalolu
 • Parimad efektid
 • Kõige siiram esitus
 • Parim loo jutustamine
 • Kõige mõjusam sõnum
 • Parim kostüüm
 • Parim tantsutehnika
 • Parim lavastus
 • Parim tantsija
 • Parim koreograaf
 • Parim tants (kõigi kolme vanuseastme peale üks!)

Akadeemia liikmed jagavad preemiaid stiiliüleselt kolmes vanuseastmes: lapsed (7-11), noored (12-15) ja täiskasvanud (16+).

TANTSUFESTIVALI KULDSE KARIKA ÜLDISED REEGLID

 1. Rekvisiidid ega tantsijad ei tohi kahjustada tantsupõrandat.
  1. Rekvisiitide lavale toomine ja maha viimine peab olema kiire ja kompaktne. 
 2. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite ja kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
 3. Tantsupõranda, ruumide, klaaspidade vm rikkumine tuleb kompenseerida tantsustuudio/kooli poolt, kelle tegevus või tegevusetus seda põhjustas
 4. Lava peab pärast tantsunumbrit jääma sama puhtaks kui see oli enne lavale astumist.
 5. Lavale ei ole kunagi ega mitte kusagil lubatud tulla välisjalanõudes.
 6. Muusika puhul tuleb kasutada eakohase sisu ja kõnepruugiga laule. Vulgaarsed väljendid ja solvava või viha õhutava iseloomuga sõnumid ning temaatika ei ole lubatud (soovitame otsida lugude clean või instrumental versioone). 
 7. Tantsus tantsivate tantsijate arv peab vastama tantsu registreeritud tantsijate arvule. Kui tehniline kohtunik märkab selle reegli rikkumist, esitab korraldaja kõrgema osavõtutasuga (hinnakirjas “hilise ärkaja osavõtutasu) lisaarve ning teavitab tantsukooli. 
 8. Tantsijana käsitletakse kõiki inimesi, kes viibivad tantsu esitamise ajal laval. 
 9. Korraldajatel on õigus grupp, mille tantsijad või poolehoidjad näitavad lugupidamatust teiste tantsijate või korraldusmeeskonna vastu, festivalilt eemaldada ning mitte lubada ka edasistele sündmustele.
 10. Festivalil osalemise aluseks on õigeaegselt tasutud osalustasud. Hilistele registreerijatele ja muudatustele kehtib eraldi hinnakiri.
 11. Registreeritud tantsu või soolo/duo/trio mitteosalemisest tuleb korraldajatele teada anda esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 90 minutit enne antud kategooria algust. Antud reegli rikkumisel kohaldatakse klubile hinnakirjas määratud trahv. 
 12. Grupi või tantsija festivalil mitteosalemise puhul (olenemata mitteosalemise põhjusest) osalustasusid ei tagastata.
 13. Korraldajatel on õigus vajadusel kategooriaid, poiste-tüdrukute arvestust ja vanusegruppe kokku liita.
 14. Tantsufestivalil Kuldne Karikas on lubatud VAID omalooming. Plagiaadi puhul eemaldatakse tants võistluselt. 
 15. Korraldajatel on õigus kasutada festivalil tehtud foto- ja videosalvestusi oma äranägemise järgi nii näituste, reklaammaterjalide, meediakajastuse kui ka muu illustratiivse materjali tarbeks.
 16. Iga grupp vastutab oma garderoobi korrashoiu eest ning on kohustatud rikutud vara kompenseerima vastavalt toimumiskoha poolt esitatud arvele. Kõiki sündmuste toimumispaiku tuleb kasutada heaperemehlikult ning jätta lahkudes sama heasse seisukorda kui ruumid olid saabudes. Ruumi üle andes peab kogu prügi olema kogutud prügikottidesse.