Kategooriad

KATEGOORIAD GRUPITANTSUDELE (eelvoor + finaal)

SHOW DANCE

 • Efektsed lavatantsunumbrid, kus võib segada erinevaid tantsustiile ning luua eri žanrite ja tehnikate põhjal oma individuaalne tantsukeel. Showtantsu kategooria tantsud on üldjuhul hoogsad ja meelelahutusliku iseloomuga ning sisaldavad kõige laiemas mõttes showd, pakkudes publikule visuaalset ja kunstilist naudingut.
 • Muusika kasutuse osas piiranguid ei ole. 
 • Numbril võib olla läbiv süžee ja teema, kuid etteaste võib pakkuda ka lihtsalt tantsulise elamuse. Igal juhul peaks tantsunumber moodustama nauditava terviku. 
 • Olulised on idee, sünkroonsus, tantsutehnika, joonised, tantsu dünaamika, esituse emotsioon ja kostüüm.

CHARACTER DANCE

 • Selle kategooria alla kuuluvad erinevad estraaditantsud, flamenko, rock’n’roll, muusikali-tüüpi ehk broadway tantsunumbrid, stepptants, erinevad latiino-töötlused, eksootilised tantsustiilid ning stiliseeritud rahvuslike temaatikatega tantsud. Oluline on kasutada vastava stiili sammustikku ja muid iseloomulikke tunnuseid.
 • Muusika eristub showtantsudest, kuna pigem kasutatakse iga stiili spetsiifilist muusikat, mitte kaasaegset popmuusikat. 
 • Tähtis on tantsijate tehniline tase, lavastus ning joonised, sünkroonsus, efektsus, väljapeetus, stiilitunnetus, emotsioon.

NB! Laste vanuseastmes on ühendatud Show ja Character Dance kategooriad.

HIP HOP DANCE

 • Hip hop dance kategooriasse sobivad hip hop stiilis efektsed tantsunumbrid, kus on eriline tähelepanu tänavatantsu tehnikal.
 • Olulised on sünkroonsus, tänavatantsu tunnetus, rütmitaju, fikseeringud, jooniste muutused ning efektsus.
 • Hip hop kategoorias ei kasutata rekvisiite ning tähtis ei ole konkreetne teemaliin, vaid demonstreeritakse tantsijate tehnilist taset, tunnetust ja emotsiooni tänavatantsu formaadis.

STREET FUSION

 • Siia kategooriasse kuuluvad erinevate tänavatantsu stiilide tantsud nagu näiteks hip hop, house, vouge, breik, ragga jt. Tantsul võib olla teema või lihtsalt kombineeritud erinevaid tänavatantsu stiile. Jutustuse edasiandmiseks on lubatud kasutada rekvisiite, vahendeid ning temaatilisi kostüüme. 
 • Muusika osas on lubatud ka teised muusikastiilid, tähtis on, et domineeriks tänavatantsu tehnika ja tunnetus. Vähemalt ⅔ koreograafiast peab olema mõnes tänavatantsu stiilis.
 • Akrobaatilised elemendid on lubatud aga ei tohiks domineerida.

NB! Laste vanuseastmes on ühendatud Hip Hop ja Street Fusion kategooriad.

LYRICAL DANCE

 • Lyrical dance kategoorias kombineeritakse balleti, jazz, akrobaatika ja kaasaegse tantsu tehnikaid.
 • Kompositsioonis on tähtsal kohal tasakaalu, painduvuse ja kehakontrolli abil muusika sõnade või meloodia interpreteerimine.
 • Tantsul võib olla nii konkreetne süžee kui võib numbriga demonstreerida lihtsalt tantsijate tehnilist taset ja emotsionaalsust ning pakkuda esteetilist naudingut.
 • Tähtis on tantsijate kehakool, emotsiooni edasiandmine, tehniliste elementide soorituse kvaliteet ning raskusaste.
 • Dekoratsioonid ja rekvisiidid on lubatud. 

CONTEMPORARY

 • Tantsukategooria, kus on ühendatud klassikalise tantsu tehnika ja moderntantsu kehatöö.
 • Koreograafias peaks olema ühendatud tasakaalu, kehakontrolli ja sirutusi sisaldavad liigtused. Iseloomulikud on contraction-release, põrandatöö, ootamatud suuna- ja kiirusvahetused.
 • Tantsul peab olema teema või idee. Dekoratsioonid ja rekvisiidid on lubatud. 
 • Klassikalise tantsu sammustik ja akrobaatilised elemendid on lubatud, kuid ei tohi domineerida

CREATIVE DANCE

 • Creative dance kategooriasse kuuluvad numbrid, mille fookuses on tantsija kehatunnetus ja idee edasiandmine uuendusliku koreograafia abil.
 • Olulisel kohal on vabadus ja eksperimenteerimine, unikaalne tantsukeel ja teemade uudne käsitlus. Tantsude loomisel kasutatakse tihti improvisatsiooni ja loovtantsu meetodeid. 
 • Sellesse kategooriasse kuuluvad nt modern-, nüüdis-, loov- ja vabatantsud.

NB! Laste vanuseastmes on ühendatud Contemporary ja Creative Dance kategooriad.

ERIKATEGOORIAD (eelvoor + finaal)

MUDILASTE TANTSUD
(Kids Dance)

 • Mudilaste tantsude kategoorias ei ole tantsudel eri stiile – kõik tantsud võistlevad koos.
 • Mudilaste kategoorias ei valita võitjaid selle tavapärases mõttes. Žürii valib eelvoorudest finaali läbilõike silmapaistvamatest tantsudest, mis saavad kõik finaalis autasustatud.

TÄISKASVANUD II – UUS!
(Adults II)

 • Täiskasvanud tantsijad vanuses 30+ aastat.
 • Täiskasvanud II kategoorias ei ole tantsudel eri stiile – kõik tantsud võistlevad koos.
 • Võistlevate tantsude puhul hinnatakse lisaks tantsu kompositsioonile ja koreograafiale ka tantsijate tehnilist võimekust ja sooritust.
 • Finaali pääsenud parimate tantsude seast valitakse võitjad.

IGAVESTI NOORED
(Forever Young)

 • Täiskasvanud HOBItantsijad vanuses 30+ aastat.
 • Igavesti Noored kategoorias ei ole tantsudel eri stiile, st et tantsude stiili määratlema ei pea ja lubatud on kõik, mis meele rõõmsaks teeb ja puusa nõksuma paneb.
 • Igavesti Noorte kategooriasse on väga oodatud kõikvõimalikud täiskasvanud hobitantsijatest moodustatud tantsurühmad, nt erinevate ettevõtete töökollektiivid, tantsijate lapsevanematest moodustatud rühmad jne.
 • Igavesti Noorte kategoorias ei valita võitjaid selle tavapärases mõttes. Žürii valib eelvoorudest finaali läbilõike silmapaistvamatest tantsudest, mis saavad kõik finaalis autasustatud.

PRODUKTSIOON – ainult finaalis (registreerimine algab pärast eelvoore)
(Production)

 • Production ehk produktsiooni kategooria on hea väljund mitme grupi ühisprojektideks, tantsukoolide või stuudiote sündmusteks kokku pandud etenduste lühiversioonide esitamiseks või eriprojektideks.
 • Produktsiooni puhul ei ole ei vanuselist piiri. Tantsus peab olema 25+ tantsijat.
 • Lubatud on kõik stiilid, rekvisiidid, eriefektid. See on kategooria, kus saab oma fantaasial lennata lasta ning tuua vaatajateni mini tantsuetendus.
 • Tants peab kestma vahemikus 4-8 minutit.