Hindamine ja autasustamine

Kohtunikeks on Eestis ja/või rahvusvaheliselt tunnustatud treenerid, tantsuõpetajad ja erinevatel võistlustel hinnanud kohtunikud, kes ei ole otseselt seotud ühegi enda poolt hinnatava tantsu või tantsijaga (ükski kohtunik ei saa hinnata oma õpilast ega enda loodud koreograafiat).

Iga kategooria parimatel on võimalus võistelda Kuldse Karika suurejoonelisel suvefestivalil!

Grupitantsude hindamine toimub 7-palli süsteemis. Kohtunikud hindavad tantse kolmes aspektis:

  • tantsutehnika ja sünkroonsus
  • visuaal (kostüüm, emotsioon, eakohasus)
  • koreograafia ja lavastus

Lisaks jälgib tantse tehniline kohtunik, kes vaatab tantsu sobivust reglemendiga. Tehniline kohtunik vaatab järgmisi aspekte:

  • tantsu vastavus kategooriaga (finaali pääsemise puhul teeb vajadusel ettepaneku kategooria muutmiseks) 
  • kontrollib laval tantsivate tantsijate arvu ja vanuseastme vastavust registreeritule (eksimise korral trahv, mis on märgitud hinnakirjas)
  • muusika pikkuse vastavust reglemendile (eksimuse korral -3 punkti tulemusest) 
  • tantsu ega muusikas ei esine viha õhutamist, liigutusi ja kõrvuhäirivaid ebatsensuurseid sõnu ning väljendeid (eksimuse korral tehakse tantsule hoiatus, mis kohustab juhendajat finaali pääsemise puhul tegema vastavaid muudatusi)
  • esitusjärgse koristusaja 30 sekundi piirdesse jäämist (eksimuse korral -3 punkti tulemusest) 
  • põranda puhtaks ning terveks jäämist (eksimuse korral -3 punkti tulemusest) 

Mudilaste tantsude ja Igavesti Noorte puhul ei hinda kohtunikud punktidega, vaid valivad igast eelvoorust välja oma kolm parimat, keda soovivad näha finaalis. Kõiki finaali pääsenud Mudilaste tantse premeeritakse Suhkrukarikaga ning Igavesti Noori Teemantkarikaga. 

Suurejoonelises finaalis soolode ja duode eelvoorudes hinnatakse „äramärkimise süsteemis“ (edasisaamist väärivaks saab märkida kuni pooled eelvoorus osalevad tantsijad), finaalides hinnatakse tantsijate esitust 10-palli süsteemis.

NB! Möödunud aasta Grand Prix’ võitjal on võimalus kasutada nn “musta hobust” ehk viia finaali üks enda tantsudest, mis muidu finaalis ei osale. Sama võimalust võivad kasutada ka kohtunikud, et lubada isiklikult üks eelvoorus osalenud tants, mis kõigi kohtunike punktide järgi küll finaali ei pääsenud, kuid tema silmis peitub selles siiski erilisus ja potentsiaal.

AUTASUSTAMINE

Autasustamisel avalikustakse eelvoorudes osalenud grupitantsude iga kategooria 3 parimat ja soolode/duode/triode kategooriates 6 parimat. Hindamislehtede koondprotokoll pannakse ülesse Kuldse Karika kodulehele.

Lisaks iga kategooria kolme parima autasustamisele karikatega antakse üle suur rändkarikas – Grand Prix’ ehk Kuldne Karikas, mille saab aastaks koju viia grupp, kelle tants kohtunikke kogu festivali jooksul kõige enam vaimustas. Grand Prix valitakse Päeva Pärlite seast finaalvõistluse kolmandal päeval rahvahääletusel.

Hea tava on, et tantsijad on autasustamisel kas esinemiskostüümis või oma klubi sümboolikaga ühtses vormis. Kui kogu grupp ei saa jääda autasustamisele, on grupi juhendaja kohustus delegeerida autasustamisel karika/diplomi/medali vastuvõtmine klubi esindajale