SPOTLIGHT CHALLENGE erivõistluste reglement

“Spotlight Challenge” tähendab Kuldse Karika sarjas toimuvaid erivõistlusi, mis on suunatud eelkõige soolo- ja duo kategooriate tantsijatele, siiski mõnedel etappidel on võimalik osaleda ka grupikavadega.

 

VÕISTLUSTE TOIMUMISE AJAD

Spotlight Challenge 2018
1.-2. detsember 2018 – Tallinn, Sõle Spordikesus

 

KATEGOORIATE ÜLEVAADE

NB! Kui soolo- või duo kategooria nimes on “performance”, tähistab see tantsija oma muusika järgi lavastatud tantsunumbrit. Kõik muud soolo- ja duo kategooriad tantsitakse platsil koos teiste tantsijatega vastava stiili muusika järgi.

KATEGOORIAD SOOLODELE-DUODELE (ühise muusika järgi)

 1. SHOW DANCE – Soolo ja duo
 2. HIP HOP – Soolo ja duo
 3. LYRICAL JAZZ – sooloUUS!
 4. RHYTHMIC DANCE – Soolo ja duo

KATEGOORIAD SOOLODELE-DUODELE (oma muusika järgi süžeega kavad)

 1. STREET DANCE SHOW Performance – Solo performance, duo/trio performance
 2. LYRICAL JAZZ Performance – Solo performance, duo/trio performance
 3. CHARACTER JAZZ Performance – Solo performance, duo/trio performance

KATEGOORIAD GRUPPIDELE (ühise muusika järgi)

 1. HIP HOP – small group
 2. RHYTHMIC DANCE – small group

KATEGOORIAD GRUPPIDELE (oma muusika järgi kavad) *ei toimu Spotlight Challenge Spring Special võistlusel

 1. JAZZ DANCE (lyrical, character, contemporary jt) - small group
 2. STREET DANCE SHOW (Tänavatantsu lavastus) – small group
 3. STREET DANCE – formatsioon
 4. PRODUCTION (Produktsioon) – lavastus suurele grupile

 

 

KATEGOORIAD SOOLODELE-DUODELE (ühise muusika järgi)

SHOW DANCE

Mini Staar, soolo ja duo

Muusika: mainstream raadio- ja klubimuusika, commercial house, tropical house, pop. Tempo vahemik 120-130 bpm. Muusika on kõigile võistlejatele ühine ning varieerub eri voorudes.

Ühes voorus tantsitakse 3 korda ühe minuti jooksul, esimene minut suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpetab taas ühine minut suurele grupile.

Hinnatakse tantsija tehnilist taset, liigutuste eakohasust ja mitmekesisust, rütmitunnetust, vastupidavust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.

Kasutada on lubatud ka jalatõsteid, spagaate, hüppeid ja teisi elemente, et teha oma kava mitmekesisemaks.

Akrobaatilised elemendid (salto, hundiratas, areal jm.) ei ole turvalisuse huvides lubatud suure grupi minuti jooksul, kuid on lubatud keskmises, väikese grupi vooru ajal. Akrobaatilised elemendid ei tohiks domineerida kogu esitust.

NB! Tegemist ei ole go-go ega klubitantsuga, kindlasti vältida liigselt väljakutsuvaid ja eale sobimatuid elemente.

Mudilaste astme Show soolo puhul kasutatakse veidi aeglasemat ja lastepärasemat muusikat. Mudilaste Show soolo puhul kasutatakse kategooria nimetusena Mini-Staar.

 

HIP HOP

Mini Staar, soolo ja duo

Muusikaks hip hop rütmiga muusika ning street stiiliks sobivad muusika töötlused. Tempo vahemik 100-110 bpm. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.

Ühes voorus tantsitakse 3 korda ühe minuti jooksul, esimene minut suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpetab taas ühine minut suurele grupile.

Hinnatakse tantsija stiilitunnetust, hip hop tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, vastupidavust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.

Akrobaatilised ja breiktantsu elemendid (salto, flack, windmill jm) ei ole turvalisuse huvides lubatud suure grupi minuti jooksul, kuid on lubatud keskmises, väikese grupi vooru ajal.

Mudilaste astme Street soolo puhul kasutatakse selgema rütmiga ja lastepärasemat muusikat. Mudilaste Street soolo puhul kasutatakse kategooria nimetusena Mini-Staar.

 

LYRICAL JAZZ – UUS!

Soolo

Muusikaks kaunid lüürilised ballaadid ning meloodiline jazz. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.

Ühes voorus tantsitakse 3 korda ühe minuti jooksul, esimene minut suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpetab taas ühine minut suurele grupile.

Impovisatsioonilise soolo antud kategoorias saab tantsija demonstreerida oma tantsutehnilist võimekust ja emotsionaalsust. Tähtis on kiire kohanemine eri muusika ja meeleoludega, variatiivsus ning musikaalsus.

Akrobaatilised elemendid (sildring, hundiratas, areal jm.) ei ole turvalisuse huvides lubatud suure grupi minuti jooksul, kuid on lubatud keskmises, väikese grupi vooru ajal. Akrobaatilised elemendid ei tohiks domineerida kogu esitust, vaid neid kasutades peaksid elemendid mõjuma etteaste orgaanilise osana.

 

RHYTHMIC DANCE (Disco)

Soolo ja duo

Muusikaks on tempokam klubimuusika. Tempo vahemik on 140 – 145 lööki minutis. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.

Ühes voorus tantsitakse 3 korda ühe minuti jooksul, esimene minut suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpetab taas ühine minut suurele grupile.

Kategooria ühendab võimlemise, jazztantsu ja sportaeroobika elemendid.

Tantsijal tuleb demonstreerida mitmekülgset liikumist, rütmi ja dünaamika vaheldumist, võimlemiselemente ning ruumikasutusoskust. Oluline on oma keha, energia ja jõu valitsemine, kuna liikumised vahelduvad väga kiiresti. Muusika kiire tempo tõttu on eriti oluline liigutuste viimistletus ja puhtus, baastehnika valdamine (pöiatöö, hüpped, pöörded jne) on eduka esituse aluseks.

Samuti on tähtis esteetiline väljanägemine. Värvikirev ja särav kostüüm toob tantsija esile ning raamib tema esitust. Tantsija karisma ning isiksus lisavad esitusele võimsust. Samas ülepakutud ja maitsetu kostüüm ning ebausutavad emotsioonid vähendavad tantsija atraktiivsust. NB! Kostüümi, soengu ja meigi puhul arvestada kindlasti eakohasust ning sobivust kehatüübile.

Lubatud ei ole akrobaatilised elemendid (hundirattad, sildringid jne).

 


 

KATEGOORIAD SOOLODELE-DUODELE (oma muusika järgi süžeega kavad)

STREET DANCE SHOW Performance

Solo performance, duo/trio performance

Tantsitakse oma valitud muusika järgi, tegemist on ühele (soolo) või kahele/kolmele (duo-trio) tantsijale loodud konkreetse süžeega lühikese kavaga.

Esitlusel peab olema nimi, teema ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu ei ole improvisatsiooni kategooriaga.

Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar/kolmik).

Maksimaalne kava pikkus on 2:15 min.

Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite ja kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud. Lava peab jääma tantsunumbri lõppedes sama puhtaks kui see oli enne esitust. Rekvisiitide lavale toomine ning lava puhastamine peab olema kiire ja kompaktne, soovi korral on lubatud kasutada transportimisel või puhastamisel abijõude.

Hinnatakse kava ideed, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, street tantsustiilide tehnikate ja tunnetuse valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes/triodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.

Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, saltosid, flacke ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga.

 

LYRICAL JAZZ Performance

Solo performance, duo/trio performance

Tantsitakse oma valitud muusika järgi. Tähtsal kohal on klassikalise balletti, jazzi ja moderntantsu tehnika.

Esitlusel peab olema nimi ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu pole improvisatsiooni kategooriaga.

Kava muusika on üldjuhul lüürilist laadi, esituse puhul on tähtis emotsionaalsus ja teema läbitunnetatus ja usutavus.

Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar/kolmik).

Maksimaalne kava pikkus on 2:15 min.

Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite ja kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud. Lava peab jääma tantsunumbri lõppedes sama puhtaks kui see oli enne esitust. Rekvisiitide lavale toomine ning lava puhastamine peab olema kiire ja kompaktne, soovi korral on lubatud kasutada transportimisel või puhastamisel abijõude.

Hinnatakse kava ideed, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, jazzi tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.

Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, jalatõsteid, spagaate, hüppeid ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga.

 

CHARACTER JAZZ Performance

Solo performance, duo/trio performance

Tantsitakse oma valitud muusika järgi. Tähtsal kohal on klassikalise balletti, jazzi ja moderntantsu tehnika.

Esitlusel peab olema nimi ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu pole improvisatsiooni kategooriaga.

Tähtis on kindla karakteri edasiandmine ja stiilipuhas esitus (vastavalt valitud stiilile näiteks broadway, charleston, flamenko, rock-n-roll, stepptants, svingtantsud vm) Kava muusikaks kasutatakse valitud stiili spetsiifilist muusikat, muusikalide soundtrack-e vm temaatilist muusikalist lahendust

Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar/kolmik).

Maksimaalne kava pikkus on 2:15 min.

Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite ja kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud. Lava peab jääma tantsunumbri lõppedes sama puhtaks kui see oli enne esitust. Rekvisiitide lavale toomine ning lava puhastamine peab olema kiire ja kompaktne, soovi korral on lubatud kasutada transportimisel või puhastamisel abijõude.

Hinnatakse kava ideed, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, jazzi tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes/triodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.

Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, jalatõsteid, spagaate, hüppeid ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga.

 

 

KATEGOORIAD GRUPPIDELE (ühise muusika järgi)

HIP HOP – small group

Muusikaks hip hop rütmiga muusika ning street stiiliks sobivad muusika töötlused. Tempo vahemik 100-110 bpm. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.

Kombinatsiooni pikkus peaks olema umbes 2 minutit ning lubatud tantsijate arv 4 – 8.

Hinnatakse tantsijate stiilitunnetust, hip hop tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust ja fikseeritust, vastupidavust, esinejate artistlikkust ja esteetilisust, sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.

Akrobaatilised ja breiktantsu elemendid (salto, flack, windmill jm) on lubatud, aga ei tohiks domineerida.

 

RHYTHMIC DANCE (Disco) – small group

Muusikaks on tempokam klubimuusika. Tempo vahemik on 140 – 145 lööki minutis. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.

Kombinatsiooni pikkus peaks olema vanuseastmel lapsed umbes 1:30 minutit ja vanuseastmetel noored I, noored II ja täiskasvanud 2:00 minutit. Lubatud tantsijate arv 4 – 8.

Kategooria ühendab võimlemise, jazztantsu ja sportaeroobika elemendid.

Hinnatakse tantsijate esituse kvaliteeti, tantsutehnikat, liigutuste fikseeritust ja lõpetatust, tantsijate füüsilist vastupidavust, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esinejate artistlikkust ja esteetilisust, sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.


 

KATEGOORIAD GRUPPIDELE (oma muusika järgi kavad) *ei toimu Spotlight Challenge Spring Special võistlusel

JAZZ DANCE (Jazz, Contemporary) - small group

Jazztantsu väikeste gruppide kategooriasse on oodatud osalema kõiki erinevaid jazzi varjundeid ja võimalusi eksponeerivad kavad: nt lüüriline jazz, karakterjazz, jazz-funk, kaasaegne jazz, afro-jazz jne. Kavad võivad sisaldada ka modern- ja loovtantsu elemente.

Tantsul võib olla nii konkreetne süžee kui võib numbriga demonstreerida lihtsalt tantsijate tehnilist taset ja emotsionaalsust ning pakkuda esteetilist naudingut.

Tähtis on tantsijate kehakool, emotsiooni edasiandmine, tehniliste elementide soorituse kvaliteet ning raskusaste.

Olulised on sünkroonsus, stiilitunnetus, rütmitaju ning efektsus.

Kava maksimaalne pikkus 3:00, small group kategoorias võib tantsida 4 – 8 tantsijat.

Rekvisiidid ja vahendid ning akrobaatilised elemendid on lubatud.

 

STREET DANCE SHOW (Tänavatantsu lavastus) – small group

Street Dance Show ehk tänavatantsu lavastuse kategooria ühendab showlikud elemendid ning vaatemängulisuse tänavatantsude jõulise tehnikaga.

Kuna kaasatud on ka show pool, on tähtis, et kaval oleks kindel teema, mis kajastuks nii pealkirjas, kostüümis, koreograafias kui muusikavalikus.

Olulised on sünkroonsus, stiilitunnetus, rütmitaju, efektsus ning meeldejääva show pakkumine publikule.

Kava maksimaalne pikkus 3:00, small group kategoorias võib tantsida 4 – 8 tantsijat.

Rekvisiidid ja vahendid ning akrobaatilised elemendid on lubatud.

 

 

STREET DANCE – formatsioon

Tänavatantsu formatsiooni kategooriasse sobivad erinevate tänavatantsu stiilide kavad nagu näiteks hip hop, house, vouge, breik, ragga jt. Eri stiile võib nii kombineerida kui piirduda ühe stiiliga ühes numbris.

Formatsiooni kategoorias ei ole vajalik konkreetne süžeeliin või teema, kava peaks demonstreerima  tantsijate tehnilist taset, stiilitunnetust ja emotsiooni edasiandmist tänavatantsu kaudu.

Olulised on sünkroonsus, stiilitunnetus, rütmitaju ning efektsus.

Kava maksimaalne pikkus 3:30

Rekvisiidid ja vahendid ei ole soovitatavad.

 

PRODUCTION (lavastus suurele grupile)

Production ehk produktsiooni kategooria on hea väljund mitme grupi ühisprojektideks, tantsukoolide või stuudiote sündmusteks kokku pandud etenduste lühiversioonide esitamiseks või eriprojektideks.

Produktsiooni puhul ei ole ei vanuselist ega arvulist piiri tantsijate osas.

Lubatud on kõik stiilid, rekvisiidid, eriefektid. See on kategooria, kus saab oma fantaasial lennata lasta ning tuua vaatajateni mini tantsuetendus.

Ajaline piirang on 8 minutit.

 

VANUSEASTMED

Mini Staar – kuni 7-aastased tantsijad

Lapsed – 8 -10-aastased tantsijad

Noored I – 11-13-aastased tantsijad

Noored II – 14-17-aastased tantsijad

Täiskasvanud – 18-aastased ja vanemad tantsijad

Vanust arvestatakse tantsija vanuse järgi võistluse toimumise ajal. Kui tantsijal on sünnipäev võistluste päeval ja uus vanus tähendaks vanusekategooria vahetust, võib ta kingituseks ise valida, kas osaleb veel nooremas või juba vanemas vanuseastmes :)

 

Vanuseastmetes lubatud erandid:

5 kuni 10 tantsijat grupis – kavas võib osaleda 1 vanuseastmest vanem tantsija.

11 kuni 20 tantsijat grupis – kavas võib osaleda 2 vanuseastmest vanemat tantsijat.

Üle 21 tantsija grupis – kavas võib osaleda 3 vanuseastmest vanemat tantsijat.

Vanuseastmest nooremate tantsijate arv kavas ei ole piiratud.

 

TANTSIJATE ARV

Soolo – 1 tantsija

Duo/Trio – 2 või 3 tantsijat

Väike grupp (Small group) – 4 – 8 tantsijat

Kava (Formation) – 9 – 30 tantsijat

Production – tantsijate arv piiramata

 

KAVADE KESTUS

Maksimaalne lubatud kestus:

Soolo ja duo/trio Performance – kuni 2:15

Väike grupp (Small group) – kuni 3:00

Kava (Hip Hop formatsioon) – kuni 3:30

Production – kuni 8:00

 

HINNAKIRI

OSALUSTASUD

Spotlight Challenge Winter Special:

Esimene start 10 eurot (performance kategooriad 15 eurot), iga järgnev start 5 eurot

Kui tantsija esitab performance kategooria soolot või duot, siis arvestatakse see esimeseks stardiks.

PS! Ei kehti ülemist piiri!

PILETID

Pealtvaataja (laspevanem, kaasaelaja) pileti hind 5 eurot, mille saab osta kohapealt.

Spotlight Challenge-i võistlustel ei ole eraldi „saatja pileteid“, tasuta sissepääs on määratud vaid grupi või tantsijaga kaasa tulevale tantsuõpetajale või treenerile.

ERANDID ja SANKTSIOONID

 • Tantsija stardist õigeaegselt maha võtmata jätmine – trahv 10 eurot (arve saadetakse tantsukoolile ühe nädala jooksul pärast võistluse toimumist)
 • Plaadi kirjutamine kohapeal korraldajate toorikule (plaat ununes maha või on vales formaadis) – 5 eurot
 • Tantsija nime muutus registreeringus pärast registreerimise lõppu – 5 eurot
 • Uus registreering pärast registreerimistähtaja lõppu – 20 eurot
 • Inventari lõhkumine, lava määrimine, kasutatud ruumide üleandmine mittesobivas seisukorras – trahv koolile vastavalt parandamise/koristuse kuludele.

 

TANTSUFESTIVALI KULDNE KARIKAS ÜLDISED REEGLID

Tantsufestivali põhieesmärk on pakkuda positiivsed tantsuelamusi ning see saab toimida, kui nii meeskond, tantsijad, treenerid kui poolehoidjad jälgivad vastastikuse austuse ja viisaka suhtlemismaneeri põhimõtteid.

Iga grupi juht vastutab oma tantsijate käitumise eest kogu festivali territooriumil ning ka puhtuse hoidmise eest garderoobides. Nii tahtliku rikkumise kui hooletuse tõttu tekkinud kahju kompenseerib stuudio või tantsukool vastavalt võistluskoha poolt esitatud arvele. Kõiki võistluspaiku tuleb kasutada heaperemehelikult ning jätta lahkudes sama heasse seisukorda kui ruumid olid saabudes. Ruumi üle andes peab kogu prügi olema kogutud prügikottidesse.

Lavale ei ole lubatud tulla välisjalanõudes

Muusika puhul palume otsida eakohase sisu ja kõnepruugiga laule. Vulgaarsed väljendid ja solvava või viha õhutava iseloomuga sõnumid ning temaatika ei ole lubatud (soovitame otsida lugude clean või instrumental versioone). Antud punkti vastu eksijate puhul on kohtunikel õigus oma hindeid alandada või number hindamata jätta.

Korraldajatel on õigus grupp, mille tantsijad või poolehoidjad näitavad lugupidamatust teiste tantsijate või korraldusmeeskonna vastu, festivalilt eemaldada ning mitte lubada neid festivali järgmistele etappidele.

Festivalil osalemise aluseks on õigeaegselt tasutud osalustasud. Hilistele registreerijatele ja muudatustele kehtib eraldi hinnakiri.

Registreeritud kava või soolo/duo mitteosalemisest tuleb korraldajatele teada anda esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 90 minutit enne antud kategooria algust. Antud reegli rikkumisel kohaldatakse klubile hinnakirjas määratud trahv.

Grupi või tantsija festivalil mitteosalemise puhul (olenemata mitteosalemise põhjusest) osalustasusid ei tagastata

Korraldajatel on õigus vajadusel kategooriaid, poiste-tüdrukute arvestust ja vanusegruppe kokku liita.

Eri kategooriatesse saab registreeruda piiratud arv tantsijaid ja kavasid, valik toimub registreerumisjärjekorra alusel. Registreerunuks loetakse grupp, kes on esitanud vajalikud andmed, tasunud osalustasu ning saanud korraldajatelt kinnituse registreeringu kohta.

Korraldajatel on õigus kasutada festivalil tehtud foto- ja videosalvestusi oma äranägemise järgi nii näituste, reklaammaterjalide, meediakajastuse kui ka muu illustratiivse materjali tarbeks.

 

TEHNILISED NÕUDED KAVADE ning PERFORMANCE-te MUUSIKALE

Muusika tuleb tuua võistluspaika CD plaadil, plaadiümbrise sees.

Ühe plaadi peal on ainult ühe võistlusnumbri muusika (1 track).

Plaadi kirjutamisel valida: disc format – audio CD (.wav).

Muusika kirjutamisel kasutada kvaliteetset toorikut (näit Verbatim) ja aeglast kirjutamistempot (max 8X kiirus).

Plaadi peale peab olema kirjutatud grupi nimi, kategooria ja kava (soolo või duo) nimi.

Grupi esindaja annab plaadi võistluspäeval saabudes akrediteerimislauda.

Plaat tuleb ära anda mitte hiljem kui 90 minutit enne vastava kategooria algust.

Kui muusika formaat või kandja ei vasta reglemendi nõuetele, on õigus korraldajatel gruppi mitte lavale lubada

 

HINDAMINE

Kohtunikeks on Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud treenerid, tantsuõpetajad ja kogemustega tantsijad, kes ei ole otseselt seotud ühegi enda poolt hinnatava kava või tantsijaga (ükski kohtunik ei saa hinnata oma õpilast ega enda loodud koreograafiat).

Autasustamisel avalikustatakse iga kategooria 6 parimat, hindamislehtede koondprotokoll pannakse ülesse Kuldse Karika kodulehele.

Soolode, duode, triode ning small groupide tantsijate esikolmikut autasustatakse medalitega, kavade arvestuses karikaga.

 

AUTASUSTAMINE

On hea tava, et tantsijad on autasustamisel kas esinemiskostüümis või oma klubi sümboolikaga ühtses vormis.

Kui kogu grupp ei saa jääda autasustamisele, on grupi juhendaja kohustus delegeerida autasustamisel karika/diplomi/medali vastuvõtmine klubi esindajale