Kuldse Karika Suvefestival 2022

Lisaks eelvoorudest edasipääsenud grupitantsudele lisanduvad kategooriad:

KATEGOORIAD SOOLODELE-DUODELE
(ühise korraldaja muusika järgi)

POP DANCE
Soolo ja Mini Staar

 • Muusikaks populaarsed raadio- ja klubimuusika hitid. Muusika tempo vahemik 110-130 bpm. Muusika on kõigile võistlejatele ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
 • Hinnatakse tantsija muusikakasutust, tehnilist taset, liigutuste eakohasust ja mitmekesisust, rütmitunnetust, vastupidavust, esineja artistlikkust ja esteetilisust.
 • Akrobaatilised elemendid on lubatud, kuid ei tohi domineerida!
 • Mudilaste POP soolo puhul kasutatakse kategooria nimetusena Mini Staar.

HIP HOP
Soolo, duo ja Mini Staar 

 • Muusikaks hip hop rütmiga muusika ning street stiiliks sobivad muusika töötlused. Tempo vahemik 100-110 bpm. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
 • Hinnatakse tantsija stiilitunnetust, hip hop tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, vastupidavust, esineja artistlikkust ja esteetilisust.
 • Akrobaatilised ja breiktantsu elemendid (salto, flack, windmill jm) ei ole turvalisuse huvides lubatud suure grupi minuti jooksul, kuid on lubatud keskmises, väikese grupi vooru ajal.
 • Mini Staaride puhul kasutatakse veidi aeglasemat ja lastepärasemat muusikat

LYRICAL DANCE
Soolo ja Mini Staar

 • Muusikaks lüürilised ballaadid ning meloodiline jazz. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
 • Impovisatsioonilise soolo antud kategoorias saab tantsija demonstreerida oma tantsutehnilist võimekust ja emotsionaalsust. Fookuses on jazztantsule ja klassikalisele tantsule iseloomulikud hüpped ja pöörded ning käte ja jalgade hoitus. Tähtis on kiire kohanemine eri muusika ja meeleoludega, variatiivsus ning musikaalsus.
 • Akrobaatilised elemendid on lubatud, aga nad ei tohiks kindlasti domineerida.

CONTEMPORARY
Soolo (alates Noored I vanuseastmest)

 • Muusikaks eksperimentaalsed ja põnevate rütmidega muusikapalad. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
 • Impovisatsioonilise soolo antud kategoorias saab tantsija demonstreerida oma tantsutehnilist võimekust ja emotsionaalsust. Contemporary kategoorias on ühendatud klassikalise tantsu tehnika ja moderntantsu kehatöö. Iseloomulikeks elementideks on contraction-release, põrandatehnika, ootamatud suuna ja kiiruse vahetused. Oluline on tantsija oma tantsukeele ja omapära demonstreerimine.
 • Akrobaatilised elemendid (hundiratas, sild vms) ei ole lubatud.

RHYTHMIC DANCE
Soolo, duo ja Mini Staar

 • Muusikaks on tempokam klubimuusika. Tempo vahemik on 140 – 145 lööki minutis. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
 • Kategooria ühendab võimlemise, jazztantsu ja sportaeroobika elemendid.
  Tantsijal tuleb demonstreerida mitmekülgset liikumist, rütmi ja dünaamika vaheldumist, võimlemiselemente ning ruumikasutusoskust. Oluline on oma keha, energia ja jõu valitsemine, kuna liikumised vahelduvad väga kiiresti. Muusika kiire tempo tõttu on eriti oluline liigutuste viimistletus ja puhtus, baastehnika valdamine (pöiatöö, hüpped, pöörded jne) on eduka esituse aluseks.
 • Lubatud ei ole akrobaatilised elemendid (hundirattad, sildringid jne).

KK MIX
Soolo

 • Muusikaks on valik kõigist Kuldse Karika stiilidest: showtants, tänavatants, jazz, karakter ja loovtants ning lisaks ka väljakutset pakkuvad kontrastsed palad tantsu- ja muusikamaailma laiast valikust. Ühes minutis on kokku pandud kaks erinevat stiili, kokku tantsitakse 3 üheminutilist vooru. 
 • Finaalides on kokku pandud 3 erinevat stiili ning ühe esitluse kestus 1:30.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda ühe minuti jooksul, esimene minut suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpetab taas ühine minut suurele grupile. 
 • Võistlevad ainult soolod.
 • Lubatud on kõik elemendid, mis sobivad antud tantsustiili ning ei ole ohtlikud kaastantsijatele.
 • Hinnatakse improvisatsioonioskust, muusikale reageerimist, erinevate stiilide valdamist, mitmekesisust ja kiiret ümberlülitumist ühest stiilist teise.
 • Hinnatakse MITMEKÜLGSUST ehk tuleb tantsida vastavalt laulu iseloomule.
 • Kõrgeid punkte ei saa tantsija, kes suudab ühte kindlat oma lemmik tantsustiili sobitada erinevatesse muusikatesse, vaid valdab justnimelt antud muusikaga koos käiva tantsustiili sammustikku ja suudab stiili kiirelt sisse elada.
 • Sobilik eelkõige edasijõudnud tantsijatele ja on populaarne ka treenerite ning tantsuõpetajate seas.

KATEGOORIAD SOOLODELE-DUODELE
(oma muusika järgi süžeega tantsud) – VIDEOEELVOOR!

STREET DANCE SHOW Performance
Solo performance, duo/trio performance

 • Tantsitakse oma valitud muusika järgi, tegemist on ühele (soolo) või kahele/kolmele (duo-trio) tantsijale loodud konkreetse süžeega lühikese kavaga.
 • Esitlusel peab olema nimi, teema ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu ei ole improvisatsiooni kategooriaga.
 • Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar/kolmik).
 • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
 • Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite ja kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud. Lava peab jääma tantsunumbri lõppedes sama puhtaks kui see oli enne esitust. Rekvisiitide lavale toomine ning lava puhastamine peab olema kiire ja kompaktne, soovi korral on lubatud kasutada transportimisel või puhastamisel abijõude.
 • Hinnatakse kava ideed, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, street tantsustiilide tehnikate ja tunnetuse valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes/triodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, saltosid, flacke ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga.

LYRICAL DANCE Performance
Solo performance, duo/trio performance

 • Tantsitakse oma valitud muusika järgi. Tähtsal kohal on klassikalise balletti, jazzi ja moderntantsu tehnika. 
 • Esitlusel peab olema nimi ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu pole improvisatsiooni kategooriaga.
 • Tantsu muusika on lüürilist laadi.
 • Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar). Võistelda saab nii soolo kui duoga.
 • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
 • Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite, kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
 • Hinnatakse tantsu ideed, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, jazzi tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, jalatõsteid, spagaate, hüppeid ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga.

CONTEMPORARY DANCE Performance
Solo performance, duo/trio performance

 • Tantsitakse oma valitud muusika järgi. Kategoorias on ühendatud klassikalise tantsu tehnika ja moderntantsu kehatöö. Iseloomulikeks elementideks on contraction-release, põrandatehnika, ootamatud suuna ja kiiruse vahetused. Oluline on tantsija oma tantsukeele ja omapära demonstreerimine.
 • Esitlusel peab olema nimi ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu pole improvisatsiooni kategooriaga.
 • Tantsu muusika on lüürilist laadi.
 • Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar). Võistelda saab nii soolo kui duoga.
 • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
 • Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite, kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
 • Hinnatakse tantsu ideed ja selle uudsust, koreograafia omanäolisust, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, kehahoidu, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, jalatõsteid, spagaate, hüppeid ja teisi elemente, kui need sobivad kokku tantsu koreograafiaga.

SHOW DANCE Performance
Solo performance, duo/trio performance

 • Tantsitakse oma valitud muusika järgi. Tähtsal kohal on klassikalise balletti, jazzi ja moderntantsu tehnika. 
 • Esitlusel peab olema nimi ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu pole improvisatsiooni kategooriaga.
 • Tähtis on kindla karakteri edasiandmine ja stiilipuhas esitus, loo jutustamine.
 • Tantsu muusikaks kasutatakse valitud stiili spetsiifilist muusikat, muusikalide soundtrack-e vm temaatilist muusikalist lahendust 
 • Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar). Võistelda saab nii soolo kui ka duoga.
 • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
 • Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite, kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
 • Hinnatakse tantsu ideed, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, jazzi tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, jalatõsteid, spagaate, hüppeid ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga.

ERIKATEGOORIA!
PRODUKTSIOON (Production)

 • Production ehk produktsiooni kategooria on hea väljund mitme grupi ühisprojektideks, tantsukoolide või stuudiote sündmusteks kokku pandud etenduste lühiversioonide esitamiseks või eriprojektideks.
 • Produktsiooni puhul ei ole ei vanuselist piiri. Tantsus peab olema 25+ tantsijat.
 • Lubatud on kõik stiilid, rekvisiidid, eriefektid. See on kategooria, kus saab oma fantaasial lennata lasta ning tuua vaatajateni mini tantsuetendus.
 • Tants peab kestma vahemikus 4-8 minutit.

VANUSEASTMED

Mini Staar – kuni 7-aastased tantsijad
Lapsed – 8 -10-aastased tantsijad
Noored I – 11-13-aastased tantsijad
Noored II – 14-17-aastased tantsijad
Täiskasvanud – 18-aastased ja vanemad tantsijad

Vanust arvestatakse tantsija vanuse järgi võistluse toimumise esimesel päeva. Kui tantsijal on sünnipäev võistluste päeval ja uus vanus tähendaks vanusekategooria vahetust, võib ta kingituseks ise valida, kas osaleb veel nooremas või juba vanemas vanuseastmes. 

Duo/trio vanuseastet arvestatakse vanima tantsija järgi.

HINNAKIRI

OSALUSTASUD
20 € iga performance soolo/duo/trio
15 € esimene impro soolo, 10 € iga järgmine impro soolo
15 €/tantsija – produktsioon

ERANDID ja SANKTSIOONID
Tantsija stardist õigeaegselt maha võtmata jätmine – trahv 10 € (arve saadetakse tantsukoolile ühe nädala jooksul pärast võistluse toimumist)
Tantsija nime muutus registreeringus pärast registreerimise lõppu – 5 €
Uus registreering pärast registreerimistähtaja lõppu – 20 €
Inventari lõhkumine, lava määrimine, kasutatud ruumide üleandmine mittesobivas seisukorras – trahv koolile vastavalt parandamise/koristuse kuludele.

ÜLDISED REEGLID

 1. Tantsufestivali põhieesmärk on pakkuda positiivseid tantsuelamusi ning see saab toimida kui nii meeskond, tantsijad, treenerid kui ka poolehoidjad jälgivad vastastikuse austuse ja viisaka suhtlemismaneeri põhimõtteid.
 2. Iga grupi juht vastutab oma tantsijate käitumise eest kogu festivali territooriumil ning ka puhtuse hoidmise eest garderoobides. Nii tahtliku rikkumise kui hooletuse tõttu tekkinud kahju kompenseerib stuudio või tantsukool vastavalt võistluskoha poolt esitatud arvele. Kõiki võistluspaiku tuleb kasutada heaperemehelikult ning jätta lahkudes sama heasse seisukorda kui ruumid olid saabudes. Ruumi üle andes peab kogu prügi olema kogutud prügikottidesse.
 3. Lavale ei ole lubatud tulla välisjalanõudes
 4. Muusika puhul palume otsida eakohase sisu ja kõnepruugiga laule. Vulgaarsed väljendid ja solvava või viha õhutava iseloomuga sõnumid ning temaatika ei ole lubatud (soovitame otsida lugude clean või instrumental versioone). Antud punkti vastu eksijate puhul on kohtunikel õigus oma hindeid alandada või number hindamata jätta.
 5. Korraldajatel on õigus grupp, mille tantsijad või poolehoidjad näitavad lugupidamatust teiste tantsijate või korraldusmeeskonna vastu, festivalilt eemaldada ning mitte lubada neid festivali järgmistele etappidele.
 6. Festivalil osalemise aluseks on õigeaegselt tasutud osalustasud. Hilistele registreerijatele ja muudatustele kehtib eraldi hinnakiri.
 7. Registreeritud tants või soolo/duo mitteosalemisest tuleb korraldajatele teada anda esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 90 minutit enne antud kategooria algust. Antud reegli rikkumisel kohaldatakse klubile hinnakirjas määratud trahv.
 8. Grupi või tantsija festivalil mitteosalemise puhul (olenemata mitteosalemise põhjusest) osalustasusid ei tagastata
 9. Korraldajatel on õigus vajadusel kategooriaid, poiste-tüdrukute arvestust ja vanusegruppe kokku liita.
 10. Eri kategooriatesse saab registreeruda piiratud arv tantsijaid ja kavasid, valik toimub registreerumisjärjekorra alusel. Registreerunuks loetakse grupp, kes on esitanud vajalikud andmed, tasunud osalustasu ning saanud korraldajatelt kinnituse registreeringu kohta.
 11. Korraldajatel on õigus kasutada festivalil tehtud foto- ja videosalvestusi oma äranägemise järgi nii näituste, reklaammaterjalide, meediakajastuse kui ka muu illustratiivse materjali tarbeks.
 12. Kui tants ületab reglemendis toodud maksimaalset pikkust, kaotab tants kuni 10 % punktidest.
 13. Tantsijana käsitletakse kõiki inimesi, kes viibivad tantsu esitamise ajal laval. 

TEHNILISED NÕUDED TANTSUDE MUUSIKALE

Muusika tuleb saata Kuldse Karika meilile (muusika@kuldnekarikas.ee) hiljemalt 7 päeva enne võistlust!

 • Faili formaadiks on mp3
 • Faili nimeks panna kava nimi, kategooria ja stuudio (nt “Lõbusad tantsujalad.showtants.Tantsijate Tantsustuudio.mp3”)
 • Võimalusel kasuta lingitud faile (nt WeTransfer või Google Drive keskkonna kaudu)

HINDAMINE

Kohtunikeks on Eestis ja/või rahvusvaheliselt tunnustatud treenerid, tantsuõpetajad ja erinevatel võistlustel hinnanud kohtunikud.

Autasustamisel avalikustatakse iga kategooria 6 parimat, hindamislehtede koondprotokoll pannakse üles Kuldse Karika kodulehele.

Soolode, duode ja triode tantsijate esikolmikut autasustatakse medalitega.

AUTASUSTAMINE

On hea tava, et tantsijad on autasustamisel kas esinemiskostüümis või oma klubi sümboolikaga ühtses vormis.

Kui kogu grupp ei saa jääda autasustamisele, on grupi juhendaja kohustus delegeerida autasustamisel karika/diplomi/medali vastuvõtmine klubi esindajale.