Üldised reeglid

 1. Tantsufestivali põhieesmärk on pakkuda positiivseid tantsuelamusi ning see saab toimida kui nii meeskond, tantsijad, treenerid kui ka poolehoidjad jälgivad vastastikuse austuse ja viisaka suhtlemismaneeri põhimõtteid.
 2. Iga grupi juht vastutab oma tantsijate käitumise eest kogu festivali territooriumil ning ka puhtuse hoidmise eest garderoobides. Nii tahtliku rikkumise kui hooletuse tõttu tekkinud kahju kompenseerib stuudio või tantsukool vastavalt võistluskoha poolt esitatud arvele. Kõiki võistluspaiku tuleb kasutada heaperemehelikult ning jätta lahkudes sama heasse seisukorda kui ruumid olid saabudes. Ruumi üle andes peab kogu prügi olema kogutud prügikottidesse.
 3. Lavale ei ole lubatud tulla välisjalanõudes
 4. Muusika puhul palume otsida eakohase sisu ja kõnepruugiga laule. Vulgaarsed väljendid ja solvava või viha õhutava iseloomuga sõnumid ning temaatika ei ole lubatud (soovitame otsida lugude clean või instrumental versioone). Antud punkti vastu eksijate puhul on kohtunikel õigus oma hindeid alandada või number hindamata jätta.
 5. Korraldajatel on õigus grupp, mille tantsijad või poolehoidjad näitavad lugupidamatust teiste tantsijate või korraldusmeeskonna vastu, festivalilt eemaldada ning mitte lubada neid festivali järgmistele etappidele.
 6. Festivalil osalemise aluseks on õigeaegselt tasutud osalustasud. Hilistele registreerijatele ja muudatustele kehtib eraldi hinnakiri.
 7. Registreeritud tants või soolo/duo mitteosalemisest tuleb korraldajatele teada anda esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 90 minutit enne antud kategooria algust. Antud reegli rikkumisel kohaldatakse klubile hinnakirjas määratud trahv.
 8. Grupi või tantsija festivalil mitteosalemise puhul (olenemata mitteosalemise põhjusest) osalustasusid ei tagastata
 9. Korraldajatel on õigus vajadusel kategooriaid, poiste-tüdrukute arvestust ja vanusegruppe kokku liita.
 10. Eri kategooriatesse saab registreeruda piiratud arv tantsijaid ja kavasid, valik toimub registreerumisjärjekorra alusel. Registreerunuks loetakse grupp, kes on esitanud vajalikud andmed, tasunud osalustasu ning saanud korraldajatelt kinnituse registreeringu kohta.
 11. Korraldajatel on õigus kasutada festivalil tehtud foto- ja videosalvestusi oma äranägemise järgi nii näituste, reklaammaterjalide, meediakajastuse kui ka muu illustratiivse materjali tarbeks.
 12. Kui tants ületab reglemendis toodud maksimaalset pikkust, kaotab tants kuni 10 % punktidest.
 13. Tantsijana käsitletakse kõiki inimesi, kes viibivad tantsu esitamise ajal laval.