Nõuded muusikale

Kõigi grupitantsude maksimaalne pikkus on 4 minutit, soovitav 3 minutit, soolo-,  duo- ja trioetteastete maksimaalne pikkus on 2.15. Produktsioon on maksimaalselt 8 minutit ning minimaalselt 4 minutit. Kui tants ületab reglemendis toodud maksimaalset pikkust, kaotab tants kolm punkti.

Muusika tuleb saata Kuldse Karika meilile hiljemalt 4 päeva enne võistlust.

  1. Faili formaadiks on mp3
  2. Faili nimeks panna tantsu nimi, kategooria ja stuudio (nt “Lõbusad tantsujalad.showtants.Tantsijate Tantsustuudio.mp3”)