Kategooriad

KATEGOORIAD GRUPITANTSUDELE (EELVOORUD + FINAAL)

SHOWTANTS
(Show Dance)

 • Efektsed lavatantsunumbrid, kus võib segada erinevaid tantsustiile ning luua eri žanrite ja tehnikate põhjal oma individuaalne tantsukeel. Showtantsu kategooria tantsud on üldjuhul hoogsad ja meelelahutusliku iseloomuga ning sisaldavad kõige laiemas mõttes showd, pakkudes publikule visuaalset ja kunstilist naudingut.
 • Muusika kasutuse osas piiranguid ei ole.
 • Numbril võib olla läbiv süžee ja teema, kuid etteaste võib pakkuda ka lihtsalt tantsulise elamuse. Igal juhul peaks tantsunumber moodustama nauditava terviku.
 • Olulised on idee, sünkroonsus, tantsutehnika, joonised, tantsu dünaamika, esituse emotsioon ja kostüüm.

Näide eelmise aasta võitjast täiskasvanute vanuseastmes

TÄNAVATANTS
(Street Dance)

 • Tänavatantsu kategooriasse sobivad erinevate tänavatantsu stiilide tantsud nagu näiteks hip hop, house, vouge, breik, ragga jt. Eri stiile võib nii kombineerida kui piirduda ühe stiiliga ühes numbris.
 • Olulised on sünkroonsus, tänavatantsu tunnetus, rütmitaju, fikseeringud, jooniste muutused ning efektsus.
 • Tänavatantsu kategoorias ei kasutata rekvisiite ning tähtis ei ole konkreetne teemaliin, vaid demonstreeritakse tantsijate tehnilist taset, tunnetust ja emotsiooni tänavatantsu formaadis.

Näide eelmise aasta võitjast täiskasvanute vanuseastmes

TÄNAVATANTSU LAVASTUS
(Street Dance Show)

 • Tänavatantsu lavastus tähendab tänavatantsu tehnikatel kokku pandud showlikku tantsunumbrit. Erinevalt kategooriast „Tänavatants“ on „Tänavatantsu Lavastuses“ tähtis just teemaliin. Jutustuse edasiandmiseks on lubatud kasutada rekvisiite, vahendeid ning temaatilisi kostüüme.
 • Muusika osas on lubatud ka teised muusikastiilid, tähtis on, et domineeriks tänavatantsu tehnika ja tunnetus.
 • Akrobaatilised elemendid on lubatud aga ei tohiks domineerida.
 • Tähtis on, et lavastus moodustaks ühtse terviku, sisaldaks show elemente ning jutustaks vaatajatele tänavatantsu keeles ühe loo.

Näide eelmise aasta võitjast täiskasvanute vanuseastmes

KARAKTERTANTS
(Character and Broadway Dance)

 • Selle kategooria alla kuuluvad erinevad estraaditantsud, flamenko, rock’n’roll, muusikali-tüüpi ehk broadway tantsunumbrid, stepptants, erinevad latiino-töötlused, eksootilised tantsustiilid ning stiliseeritud rahvuslike temaatikatega tantsud.
 • Muusika eristub showtantsudest, kuna pigem kasutatakse iga stiili spetsiifilist muusikat, mitte kaasaegset popmuusikat.
 • Tähtis on tantsijate tehniline tase, lavastus ning joonised, sünkroonsus, efektsus, väljapeetus, stiilitunnetus, emotsioon.

Näide eelmise aasta võitjast noored I vanuseastmes

JAZZTANTS
(Jazz and Contemporary Dance)

 • Jazztantsus on tähtsal kohal klassikalise tantsu ja balleti baastehnika. Jazztantsu kategoorias on oodatud osalema kõiki erinevaid jazzi varjundeid ja võimalusi eksponeerivad tantsud: nt lüüriline jazz, jazz-funk, kaasaegne jazz, afro-jazz jne. Tantsunumbrid võivad sisaldada ka modern- ja loovtantsu elemente.
 • Tantsul võib olla nii konkreetne süžee kui võib numbriga demonstreerida lihtsalt tantsijate tehnilist taset ja emotsionaalsust ning pakkuda esteetilist naudingut.
 • Tähtis on tantsijate kehakool, emotsiooni edasiandmine, tehniliste elementide soorituse kvaliteet ning raskusaste.

Näide eelmise aasta võitjast noored II vanuseastmes

LOOVTANTS
(Modern and Postmodern Dance, Contemporary Modern)

 • Loovtantsu kategooriasse kuuluvad numbrid, mille fookuses on tantsija kehatunnetus ja idee edasiandmine uuendusliku koreograafia abil. Loovtantsus on tähtis vabadus ja eksperimenteerimine, unikaalne tantsukeel ja teemade uudne käsitlus. Tantsude loomisel kasutatakse tihti improvisatsiooni ja loovtantsu meetodeid.
 • Sellesse kategooriasse kuuluvad nt modern-, nüüdis-, loov- ja vabatantsud.

Näide eelmise aasta võitjast täiskasvanute vanuseastmes

MUDILASTE TANTSUD
(Kids Dance)

 • Mudilaste tantsude kategoorias ei ole tantsudel eri stiile – kõik numbrid võistlevad koos.

IGAVESTI NOORED
(Forever Young)

 • Igavesti Noored kategoorias ei ole tantsudel eri stiile, st et tantsude stiili määratlema ei pea ja lubatud on kõik, mis meele rõõmsaks teeb ja puusa nõksuma paneb. 
 • Igavesti Noorte kategooriasse on väga oodatud kõikvõimalikud täiskasvanud hobitantsijatest moodustatud tantsurühmad, nt erinevate ettevõtete töökollektiivid, tantsijate lapsevanematest moodustatud rühmad, õpetajate tantsugrupid, daamide võimlemisrühmad, meeste akrobaatikagrupid jne.

PRODUKTSIOON *ainult finaalis 
(Production)

 • Production ehk produktsiooni kategooria on hea väljund mitme grupi ühisprojektideks, tantsukoolide või stuudiote sündmusteks kokku pandud etenduste lühiversioonide esitamiseks või eriprojektideks.
 • Produktsiooni puhul ei ole ei vanuselist piiri. Tantsus peab olema 20+ tantsijat.
 • Lubatud on kõik stiilid, rekvisiidid, eriefektid. See on kategooria, kus saab oma fantaasial lennata lasta ning tuua vaatajateni mini tantsuetendus.
 • Ajaline piirang on 8 minutit.

Näide eelmise aasta võitjast täiskasvanute vanuseastmes

RHYTHMIC DANCE (Disco)  *ainult finaalis
small group

 • Muusikaks on tempokam klubimuusika. Tempo vahemik on 140 – 145 lööki minutis. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Kombinatsiooni pikkus peaks olema vanuseastmel lapsed umbes 1:30 minutit ja vanuseastmetel noored I, noored II ja täiskasvanud 2:00 minutit.
 • Lubatud tantsijate arv 3 – 9.
 • Kategooria ühendab võimlemise, jazztantsu ja sportaeroobika elemendid.
 • Hinnatakse tantsijate esituse kvaliteeti, tantsutehnikat, liigutuste fikseeritust ja lõpetatust, tantsijate füüsilist vastupidavust, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esinejate artistlikkust ja esteetilisust, sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.


KATEGOORIAD SOOLODELE-DUODELE
*ainult finaalis

SHOW DANCE
Mini Staar, soolo ja duo

 • Muusikaks mainstream raadio- ja klubimuusika, commercial house, tropical house,  pop. Tempo vahemik 120-130 bpm. Muusika on kõigile võistlejatele ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis. Duode puhul on esimene ja viimane voor samuti üks minut!
 • Showtantsu kategoorias saab võistelda nii soolo kui ka duoga.
 • Hinnatakse tantsija tehnilist taset, liigutuste eakohasust ja mitmekesisust, rütmitunnetust, vastupidavust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud ka jalatõsteid, spagaate, hüppeid ja teisi elemente, et teha oma tants mitmekesisemaks.
 • Akrobaatilised elemendid (salto, hundiratas, areal jm.) ei ole turvalisuse huvides lubatud suure grupi minuti jooksul, kuid on lubatud keskmises, väikese grupi vooru ajal.
 • NB! Tegemist ei ole go-go ega klubitantsuga, kindlasti vältida liigselt väljakutsuvaid ja eale sobimatuid elemente.
 • Mudilaste astme Show soolo puhul kasutatakse veidi aeglasemat ja lastepärasemat muusikat. Mudilaste Show soolo puhul kasutatakse kategooria nimetusena Mini Staar.


LYRICAL JAZZ
soolo

 • Muusikaks kaunid lüürilised ballaadid ning meloodiline jazz. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
 • Impovisatsioonilise soolo antud kategoorias saab tantsija demonstreerida oma tantsutehnilist võimekust ja emotsionaalsust. Tähtis on kiire kohanemine eri muusika ja meeleoludega, variatiivsus ning musikaalsus.
 • Akrobaatilised elemendid (sildring, hundiratas, areal jm.) ei ole turvalisuse huvides lubatud suure grupi minuti jooksul, kuid on lubatud keskmises, väikese grupi vooru ajal. Akrobaatilised elemendid ei tohiks domineerida kogu esitust, vaid neid kasutades peaksid elemendid mõjuma etteaste orgaanilise osana.


CONTEMPORARY – UUS!
soolo alates Noored I vanuseastmest

 • Muusikaks eksperimentaalsed ja põnevate rütmidega muusikapalad. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda ühe minuti jooksul, esimene minut suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpetab taas ühine minut suurele grupile.
 • Impovisatsioonilise soolo antud kategoorias saab tantsija demonstreerida oma tantsutehnilist võimekust ja emotsionaalsust. Contemporary kategoorias on ühendatud klassikalise tantsu tehnika ja moderntantsu kehatöö. Iseloomulikeks elementideks on contraction-release, põrandatehnika, ootamatud suuna ja kiiruse vahetused.
 • Klassikalise tantsu ja akrobaatilised elemendid on lubatud, aga need ei tohi etteastes domineerida. Oluline on tantsija oma tantsukeele ja omapära demonstreerimine.


HIP HOP
Mini Staar, soolo ja duo

 • Muusikaks hip hop muusika. Tempo vahemik 100-110 bpm. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis. Duode puhul on esimene ja viimane voor samuti üks minut!
 • Võistelda saab nii soolo kui ka duoga.
 • Hinnatakse tantsija stiilitunnetust, hip hop tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, vastupidavust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Akrobaatilised ja breiktantsu elemendid (salto, flack, windmill jm) ei ole turvalisuse huvides lubatud suure grupi minuti jooksul, kuid on lubatud keskmises, väikese grupi vooru ajal.


RHYTHMIC DANCE (Disco)
soolo ja duo

 • Muusikaks on tempokam klubimuusika. Tempo vahemik on 140 – 145 lööki minutis. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis. Duode puhul on esimene ja viimane voor samuti üks minut!
 • Kategooria ühendab võimlemise, jazztantsu ja sportaeroobika elemendid.
  Tantsijal tuleb demonstreerida mitmekülgset liikumist, rütmi ja dünaamika vaheldumist, võimlemiselemente ning ruumikasutusoskust. Oluline on oma keha, energia ja jõu valitsemine, kuna liikumised vahelduvad väga kiiresti. Muusika kiire tempo tõttu on eriti oluline liigutuste viimistletus ja puhtus, baastehnika valdamine (pöiatöö, hüpped, pöörded jne) on eduka esituse aluseks.
 • Samuti on tähtis esteetiline väljanägemine. Värvikirev ja särav kostüüm toob tantsija esile ning raamib tema esitust. Tantsija karisma ning isiksus lisavad esitusele võimsust. Samas ülepakutud ja maitsetu kostüüm ning ebausutavad emotsioonid vähendavad tantsija atraktiivsust. NB! Kostüümi, soengu ja meigi puhul arvestada kindlasti eakohasust ning sobivust kehatüübile.
 • Lubatud ei ole akrobaatilised elemendid (hundirattad, sildringid jne).


STREET DANCE SHOW Performance
*toimub video-eelvoor
solo performance, duo/trio performance

 • Tantsitakse oma valitud muusika järgi, tegemist on ühele (soolo) või kahele (duo) tantsijale loodud konkreetse süžeega lühikese tantsuga.
 • Esitlusel peab olema nimi, teema ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu pole improvisatsiooni kategooriaga.
 • Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar). Võistelda saab nii soolo kui duoga.
 • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
 • Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite ja kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
 • Hinnatakse tantsu ideed, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, hip hop tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, saltosid, flacke ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga.


LYRICAL JAZZ Performance 
*toimub video-eelvoor
solo performance, duo/trio performance

 • Tantsitakse oma valitud muusika järgi. Tähtsal kohal on klassikalise balletti, jazzi ja moderntantsu tehnika.
 • Esitlusel peab olema nimi ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu pole improvisatsiooni kategooriaga.
 • Tantsu muusika on üldjuhul lüürilist laadi.
 • Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar). Võistelda saab nii soolo kui duoga.
 • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
 • Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite, kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
 • Hinnatakse tantsu ideed, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, jazzi tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, jalatõsteid, spagaate, hüppeid ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga.


CHARACTER JAZZ Performance 
*toimub video-eelvoor
solo performance, duo/trio performance

 • Tantsitakse oma valitud muusika järgi. Tähtsal kohal on klassikalise balletti, jazzi ja moderntantsu tehnika.
 • Esitlusel peab olema nimi ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu pole improvisatsiooni kategooriaga.
 • Tähtis on kindla karakteri edasiandmine ja stiilipuhas esitus (vastavalt valitud stiilile näiteks broadway, charleston, flamenko, rock-n-roll, stepptants, svingtantsud vm)
 • Tantsu muusikaks kasutatakse valitud stiili spetsiifilist muusikat, muusikalide soundtrack-e vm temaatilist muusikalist lahendust
 • Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar). Võistelda saab nii soolo kui ka duoga.
 • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
 • Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite, kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
 • Hinnatakse tantsu ideed, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, jazzi tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, jalatõsteid, spagaate, hüppeid ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga.


KULDSE KARIKA MIX
soolo

 • Muusikaks on valik kõigist Kuldse Karika stiilidest: showtants, tänavatants, jazz, karakter ja loovtants ning lisaks ka väljakutset pakkuvad kontrastsed palad tantsu- ja muusikamaailma laiast valikust. Ühes minutis on kokku pandud kaks erinevat stiili, kokku tantsitakse 3 üheminutilist vooru.
 • Finaalides on kokku pandud 3 erinevat stiili ning ühe esitluse kestus 1:30.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda ühe minuti jooksul, esimene minut suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpetab taas ühine minut suurele grupile.
 • Võistlevad ainult soolod.
 • Lubatud on kõik elemendid, mis sobivad antud tantsustiili ning ei ole ohtlikud kaastantsijatele.
 • Hinnatakse improvisatsioonioskust, muusikale reageerimist, erinevate stiilide valdamist, mitmekesisust ja kiiret ümberlülitumist ühest stiilist teise.
 • Hinnatakse MITMEKÜLGSUST ehk tuleb tantsida vastavalt laulu iseloomule.
 • Kõrgeid punkte ei saa tantsija, kes suudab ühte kindlat oma lemmik tantsustiili sobitada erinevatesse muusikatesse, vaid valdab justnimelt antud muusikaga koos käiva tantsustiili sammustikku ja suudab stiili kiirelt sisse elada.
 • Sobilik eelkõige edasijõudnud tantsijatele ja on populaarne ka treenerite ning tantsuõpetajate seas.