KATEGOORIAD GRUPITANTSUDELE (eelvoor + finaal)

SHOW DANCE
(Showtants)

 • Efektsed lavatantsunumbrid, kus võib segada erinevaid tantsustiile ning luua eri žanrite ja tehnikate põhjal oma individuaalne tantsukeel. Showtantsu kategooria tantsud on üldjuhul hoogsad ja meelelahutusliku iseloomuga ning sisaldavad kõige laiemas mõttes showd, pakkudes publikule visuaalset ja kunstilist naudingut.
 • Muusika kasutuse osas piiranguid ei ole. 
 • Numbril võib olla läbiv süžee ja teema, kuid etteaste võib pakkuda ka lihtsalt tantsulise elamuse. Igal juhul peaks tantsunumber moodustama nauditava terviku. 
 • Olulised on idee, sünkroonsus, tantsutehnika, joonised, tantsu dünaamika, esituse emotsioon ja kostüüm.

CHARACTER DANCE
(Karaktertants)

 • Selle kategooria alla kuuluvad erinevad estraaditantsud, flamenko, rock’n’roll, muusikali-tüüpi ehk broadway tantsunumbrid, stepptants, erinevad latiino-töötlused, eksootilised tantsustiilid ning stiliseeritud rahvuslike temaatikatega tantsud. Oluline on kasutada vastava stiili sammustikku ja muid iseloomulikke tunnuseid.
 • Muusika eristub showtantsudest, kuna pigem kasutatakse iga stiili spetsiifilist muusikat, mitte kaasaegset popmuusikat. 
 • Tähtis on tantsijate tehniline tase, lavastus ning joonised, sünkroonsus, efektsus, väljapeetus, stiilitunnetus, emotsioon.

NB! Laste vanuseastmes on ühendatud Show ja Character Dance kategooriad.

URBAN DANCE
(Tänavatants)

 • Tänavatantsu kategooriasse sobivad erinevate tänavatantsu stiilide tantsud nagu näiteks hip hop, house, vouge, breik, ragga jt. Eri stiile võib nii kombineerida kui piirduda ühe stiiliga ühes numbris.
 • Olulised on sünkroonsus, tänavatantsu tunnetus, rütmitaju, fikseeringud, jooniste muutused ning efektsus.
 • Tänavatantsu kategoorias ei kasutata rekvisiite ning tähtis ei ole konkreetne teemaliin, vaid demonstreeritakse tantsijate tehnilist taset, tunnetust ja emotsiooni tänavatantsu formaadis.

STREET DANCE SHOW
(Tänavatantsu Lavastus)

 • Tänavatantsu lavastus tähendab tänavatantsu tehnikatel kokku pandud showlikku tantsunumbrit. Erinevalt Urban dance kategooriast on Street Dance Show’s tähtis just teemaliin. Jutustuse edasiandmiseks on lubatud kasutada rekvisiite, vahendeid ning temaatilisi kostüüme.
 • Muusika osas on lubatud ka teised muusikastiilid, tähtis on, et domineeriks tänavatantsu tehnika ja tunnetus. Vähemalt ⅔ koreograafiast peab olema mõnes tänavatantsu stiilis.
 • Akrobaatilised elemendid on lubatud aga ei tohiks domineerida.
 • Tähtis on, et lavastus moodustaks ühtse terviku, sisaldaks show elemente ning jutustaks vaatajatele tänavatantsu keeles ühe loo.

NB! Laste vanuseastmes on ühendatud Urban ja Street Dance Show kategooriad.

GYMNASTIC DANCE – UUS!
(Tantsuline võimlemine)

 • Kategooria, milles on ühendatud võimlemisele ja tantsule omased jooned ühtseks tervikuks. Etteaste peaks olema tants, mitte iluvõimlemiskava. 
 • Akrobaatilistel elementidel ja trikkidel võib olla oluline osa tantsus. On lubatud kasutada erinevaid akrobaatilisi ja võimlemisele omaseid elemente, nt sildringid, kätepealseis, hundiratas, tirel, rinnale veere jne. 
 • Kompositsioonis peab sisalduma tantsuliigutusi, -samme ja koreograafiat (erinevad stiilid on lubatud).
 • Dekoratsioonid ja rekvisiidid on lubatud. 

LYRICAL DANCE
(Lüüriline tants)

 • Lyrical dance kategoorias kombineeritakse balleti, jazz, akrobaatika ja kaasaegse tantsu tehnikaid.
 • Kompositsioonis on tähtsal kohal tasakaalu, painduvuse ja kehakontrolli abil muusika sõnade või meloodia interpreteerimine.
 • Tantsul võib olla nii konkreetne süžee kui võib numbriga demonstreerida lihtsalt tantsijate tehnilist taset ja emotsionaalsust ning pakkuda esteetilist naudingut.
 • Tähtis on tantsijate kehakool, emotsiooni edasiandmine, tehniliste elementide soorituse kvaliteet ning raskusaste.
 • Dekoratsioonid ja rekvisiidid on lubatud. 

NEOCLASSICAL BALLET – UUS!
(Neoklassikaline ballett)

 • Tantsukompositsioon, mis kasutab traditsioonilist balleti tehnikat, samme ja liikumisi, kuid on vabam kui klassikaline ballett. Näiteks on lubatud kasutada kiirema tempoga muusikat ja sooritada keerulisemaid tehnilisi kombinatsioone. 
 • Tähtsaks fookuseks on etteaste lavastus ja tantsu struktuur.
 • Tantsida võib nii varvaskingades kui pehmetes balletisussides. 
 • Lubatud on esitada ainult osalejale loodud originaalkoreograafiat, klassikaline balletirepertuaar on keelatud.

NB! Kategoorias on ainult Noored I vanuseaste ning Noored II + Täiskasvanud vanuseaste.

CONTEMPORARY

 • Tantsukategooria, kus on ühendatud klassikalise tantsu tehnika ja moderntantsu kehatöö.
 • Koreograafias peaks olema ühendatud tasakaalu, kehakontrolli ja sirutusi sisaldavad liigtused. Iseloomulikud on contraction-release, põrandatöö, ootamatud suuna- ja kiirusvahetused.
 • Tantsul peab olema teema või idee. Dekoratsioonid ja rekvisiidid on lubatud. 
 • Klassikalise tantsu sammustik ja akrobaatilised elemendid on lubatud, kuid ei tohi domineerida

CREATIVE DANCE
(Loovtants)

 • Creative dance kategooriasse kuuluvad numbrid, mille fookuses on tantsija kehatunnetus ja idee edasiandmine uuendusliku koreograafia abil.
 • Olulisel kohal on vabadus ja eksperimenteerimine, unikaalne tantsukeel ja teemade uudne käsitlus. Tantsude loomisel kasutatakse tihti improvisatsiooni ja loovtantsu meetodeid. 
 • Sellesse kategooriasse kuuluvad nt modern-, nüüdis-, loov- ja vabatantsud.

NB! Laste vanuseastmes on ühendatud Contemporary ja Creative Dance kategooriad.