Kategooriad

KATEGOORIAD SOOLODELE-DUODELE
(ühise korraldaja muusika järgi)

POP DANCE
Soolo ja Mini Staar

 • Muusikaks populaarsed raadio- ja klubimuusika hitid. Muusika tempo vahemik 110-130 bpm. Muusika on kõigile võistlejatele ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
 • Hinnatakse tantsija muusikakasutust, tehnilist taset, liigutuste eakohasust ja mitmekesisust, rütmitunnetust, vastupidavust, esineja artistlikkust ja esteetilisust.
 • Akrobaatilised elemendid on lubatud, kuid ei tohi domineerida!
 • Mudilaste POP soolo puhul kasutatakse kategooria nimetusena Mini Staar.

GLAM SHOW – UUS!
Soolo (ainult Täiskasvanute vanuseaste)

 • Muusikaks populaarsed raadio- ja klubimuusika hitid. Muusika tempo vahemik 110-130 bpm. Muusika on kõigile võistlejatele ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
 • Glam Show kategooriat tantsitakse kontsakingades, stiil on naiselik ja väljapeetud. Hinnatakse tantsijate tehnilist taset, liigutuste kvaliteeti, enesekindlust ja karakterit. NB! Tegemist ei ole go-go tantsuga, palume vältida ebasündsaid kostüüme ja liigutusi.
 • Akrobaatilised elemendid ei ole lubatud.

HIP HOP
Soolo, duo ja Mini Staar 

 • Muusikaks hip hop rütmiga muusika ning street stiiliks sobivad muusika töötlused. Tempo vahemik 100-110 bpm. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
 • Hinnatakse tantsija stiilitunnetust, hip hop tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, vastupidavust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Akrobaatilised ja breiktantsu elemendid (salto, flack, windmill jm) ei ole turvalisuse huvides lubatud suure grupi minuti jooksul, kuid on lubatud keskmises, väikese grupi vooru ajal.
 • Mini Staaride puhul kasutatakse veidi aeglasemat ja lastepärasemat muusikat

LYRICAL DANCE
Soolo

 • Muusikaks lüürilised ballaadid ning meloodiline jazz. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
 • Impovisatsioonilise soolo antud kategoorias saab tantsija demonstreerida oma tantsutehnilist võimekust ja emotsionaalsust. Fookuses on jazztantsule ja klassikalisele tantsule iseloomulikud hüpped ja pöörded ning käte ja jalgade hoitus. Tähtis on kiire kohanemine eri muusika ja meeleoludega, variatiivsus ning musikaalsus.
 • Akrobaatilised elemendid on lubatud, aga nad ei tohiks kindlasti domineerida.

CONTEMPORARY
Soolo (alates Noored I vanuseastmest)

 • Muusikaks eksperimentaalsed ja põnevate rütmidega muusikapalad. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
 • Impovisatsioonilise soolo antud kategoorias saab tantsija demonstreerida oma tantsutehnilist võimekust ja emotsionaalsust. Contemporary kategoorias on ühendatud klassikalise tantsu tehnika ja moderntantsu kehatöö. Iseloomulikeks elementideks on contraction-release, põrandatehnika, ootamatud suuna ja kiiruse vahetused. Oluline on tantsija oma tantsukeele ja omapära demonstreerimine.
 • Akrobaatilised elemendid (hundiratas, sild vms) ei ole lubatud.

RHYTHMIC DANCE
Soolo, duo ja Mini Staar

 • Muusikaks on tempokam klubimuusika. Tempo vahemik on 140 – 145 lööki minutis. Muusika on kõigile ühine ning varieerub eri voorudes.
 • Ühes voorus tantsitakse 3 korda, esimesed 30 sekundit suures grupis, seejärel minut väiksemates gruppides ning vooru lõpus on taas aega 30 sekundit suures grupis.
 • Kategooria ühendab võimlemise, jazztantsu ja sportaeroobika elemendid.
 • Tantsijal tuleb demonstreerida mitmekülgset liikumist, rütmi ja dünaamika vaheldumist, võimlemiselemente ning ruumikasutusoskust. Oluline on oma keha, energia ja jõu valitsemine, kuna liikumised vahelduvad väga kiiresti. Muusika kiire tempo tõttu on eriti oluline liigutuste viimistletus ja puhtus, baastehnika valdamine (pöiatöö, hüpped, pöörded jne) on eduka esituse aluseks.
 • Samuti on tähtis esteetiline väljanägemine. Värvikirev ja särav kostüüm toob tantsija esile ning raamib tema esitust. Tantsija karisma ning isiksus lisavad esitusele võimsust. Samas ülepakutud ja maitsetu kostüüm ning ebausutavad emotsioonid vähendavad tantsija atraktiivsust. NB! Kostüümi, soengu ja meigi puhul arvestada kindlasti eakohasust ning sobivust kehatüübile.
 • Lubatud ei ole akrobaatilised elemendid (hundirattad, sildringid jne).
 • Mini Staaride puhul kasutatakse veidi aeglasemat ja lastepärasemat muusikat

KATEGOORIAD SOOLODELE-DUODELE
(oma muusika järgi süžeega tantsud)

STREET DANCE SHOW Performance
Solo performance, duo/trio performance

 • Tantsitakse oma valitud muusika järgi, tegemist on ühele (soolo) või kahele/kolmele (duo-trio) tantsijale loodud konkreetse süžeega lühikese kavaga.
 • Esitlusel peab olema nimi, teema ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu ei ole improvisatsiooni kategooriaga.
 • Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar/kolmik).
 • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
 • Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite ja kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud. Lava peab jääma tantsunumbri lõppedes sama puhtaks kui see oli enne esitust. Rekvisiitide lavale toomine ning lava puhastamine peab olema kiire ja kompaktne, soovi korral on lubatud kasutada transportimisel või puhastamisel abijõude.
 • Hinnatakse kava ideed, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, street tantsustiilide tehnikate ja tunnetuse valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes/triodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, saltosid, flacke ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga.

LYRICAL DANCE Performance
Solo performance, duo/trio performance

 • Tantsitakse oma valitud muusika järgi. Tähtsal kohal on klassikalise balletti, jazzi ja moderntantsu tehnika. 
 • Esitlusel peab olema nimi ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu pole improvisatsiooni kategooriaga.
 • Tantsu muusika on lüürilist laadi.
 • Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar). Võistelda saab nii soolo kui duoga.
 • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
 • Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite, kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
 • Hinnatakse tantsu ideed, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, jazzi tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, jalatõsteid, spagaate, hüppeid ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga.

SHOW DANCE Performance
Solo performance, duo/trio performance

 • Tantsitakse oma valitud muusika järgi. Tähtsal kohal on klassikalise balletti, jazzi ja moderntantsu tehnika. 
 • Esitlusel peab olema nimi ja valmis mõeldud kontseptsioon. NB! Tegu pole improvisatsiooni kategooriaga.
 • Tähtis on kindla karakteri edasiandmine ja stiilipuhas esitus, loo jutustamine.
 • Tantsu muusikaks kasutatakse valitud stiili spetsiifilist muusikat, muusikalide soundtrack-e vm temaatilist muusikalist lahendust 
 • Korraga on platsil üks võistleja (või võistlejate paar). Võistelda saab nii soolo kui ka duoga.
 • Maksimaalne tantsu pikkus on 2:15 min.
 • Lubatud on rekvisiidid. Tantsupõrandat määrivate vedelike, pulbrite, kehavärvide ning igasuguse elava tule kasutamine laval on keelatud.
 • Hinnatakse tantsu ideed, dünaamikat, esituse emotsiooni ja kostüümi, tantsija stiilitunnetust, jazzi tehnikate valdamist, rütmitunnetust, liigutuste mitmekesisust, esineja artistlikkust ja esteetilisust, duodes ka sünkroonsust ning omavaheliste liikumiste jooniste, kaanonite, tasandite, suundade jne kasutust.
 • Kasutada on lubatud akrobaatilisi elemente, jalatõsteid, spagaate, hüppeid ja teisi elemente, mis sobivad kokku nimetatud stiiliga.

KATEGOORIAD GRUPPIDELE
(oma muusika järgi tantsud)

LYRICAL DANCE
Small group

 • Lyrical dance väikeste gruppide kategooriasse on oodatud osalema erinevaid jazzi varjundeid ja võimalusi eksponeerivad tantsud. Kavad võivad sisaldada ka modern- ja loovtantsu elemente.
 • Tantsul võib olla nii konkreetne süžee kui võib numbriga demonstreerida lihtsalt tantsijate tehnilist taset ja emotsionaalsust ning pakkuda esteetilist naudingut.
 • Tähtis on tantsijate kehakool, emotsiooni edasiandmine, tehniliste elementide soorituse kvaliteet ning raskusaste.
 • Olulised on sünkroonsus, stiilitunnetus, rütmitaju ning efektsus.
 • Tantsu maksimaalne pikkus 3:00, small group kategoorias võib tantsida 4 – 9 tantsijat.
 • Rekvisiidid ja vahendid ning akrobaatilised elemendid on lubatud.

STREET DANCE SHOW
Small group

 • Street Dance Show ehk tänavatantsu lavastuse kategooria ühendab showlikud elemendid ning vaatemängulisuse tänavatantsude jõulise tehnikaga.
 • Kuna kaasatud on ka show pool, on tähtis, et kaval oleks kindel teema, mis kajastuks nii pealkirjas, kostüümis, koreograafias kui muusikavalikus.
 • Olulised on sünkroonsus, stiilitunnetus, rütmitaju, efektsus ning meeldejääva show pakkumine publikule.
 • Tantsu maksimaalne pikkus 3:00, small group kategoorias võib tantsida 4 – 9 tantsijat.
 • Rekvisiidid ja vahendid ning akrobaatilised elemendid on lubatud.