Hindamine ja autasustamine

HINDAMINE

Kohtunikeks on Eestis ja/või rahvusvaheliselt tunnustatud treenerid, tantsuõpetajad ja erinevatel võistlustel hinnanud kohtunikud, kes ei ole otseselt seotud ühegi enda poolt hinnatava kava või tantsijaga (ükski kohtunik ei saa hinnata oma õpilast ega enda loodud koreograafiat).

Autasustamisel avalikustatakse iga kategooria 6 parimat, hindamislehtede koondprotokoll pannakse ülesse Kuldse Karika kodulehele.

Soolode, duode, triode ning small groupide tantsijate esikolmikut autasustatakse medalitega.

AUTASUSTAMINE

On hea tava, et tantsijad on autasustamisel kas esinemiskostüümis või oma klubi sümboolikaga ühtses vormis.

Kui kogu grupp ei saa jääda autasustamisele, on grupi juhendaja kohustus delegeerida autasustamisel karika/diplomi/medali vastuvõtmine klubi esindajale